DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.12.2015.82292

ЗБИТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ – ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ (Постконфліктні причини гальмування розвитку підприємств машинобудівної галузі)

Людмила Малюта

Анотація


Відомо, що прибуткова діяльність суб’єктів господарювання дозволяє не тільки своєчасно виплачувати заробітну плату та дивіденди, а й вкладати кошти у власний розвиток та своєчасно сплачувати податки, що, своєю чергою, забезпечує створення сприятливого інвестиційно-інноваційного клімату, своєчасну реалізацію державних соціальних програм тощо. З огляду на це, організація економічної безпеки підприємства має покликання забезпечити максимально ефективне використання ресурсів, стабільне його функціонування, забезпечення висхідного розвитку, захист від зовнішніх і внутрішніх загроз. У статті комплексно досліджено ефективність функціонування підприємств машинобудівної галузі. На основі фактичних даних проаналізовано їх структуру за показниками збитковості та прибутковості, представлено динаміку результату їх діяльності, структуру операційних витрат реалізованої продукції та їх рентабельність. Виявлено численні причини збитковості підприємств, що становлять в постконфліктних умовах реальну загрозу економічній безпеці держави та гальмують розвиток машинобудівної галузі зокрема. Для покращення існуючого стану запропоновано створення дієвої системи економічної безпеки, сприятливого податкового, соціального та правового середовища як шлях для забезпечення беззбиткового розвитку сучасних суб’єктів господарювання.


Ключові слова


безпека, витрати, дивіденди, заробітна плата, інвестиційно-інноваційний клімат, конкурентоспроможність, небезпеки, податки, потенціал, прибуток, рентабельність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрушків Б.М. Економічна та майнова безпека підприємства та підприємництва. Антирейдерство : монографія / Б.М. Андрушків, Л.Я. Малюта, В.А. Паляниця та ін. – Тернопіль: Тернограф, 2008. – 424 с.

Борейко В. Загроза діяльності збиткових підприємств для економіки України / В. Борейко // Розвиток національної економіки: методологія та практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 15-16 квітня 2014 року, проведеної на базі ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, м. Івано-Франківськ. – Тернопіль: Крок, 2014. – 285 с. – С. 55-57.

Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення : монографія / Т. Г. Васильців. – Львів: Арал, 2008. – 386 с.

Войнаренко М. П Економічна безпека підприємства в конкурентному середовищі: монографія / [Войнаренко М.П., Дуда Т.Т., Лук’янова В.В., Яременко О.Ф.] за наук. ред. М. П. Войнаренка. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – 382 с.

Нижник В.М. Україна на шляху до європейської інтеграції: економічна безпека, переваги вибору: монографія / За заг. ред. В.М. Нижника. –Хмельницький: ХНУ, 2008. – 307 с.

Турило А.А. Оцінка результативності, ефективності, продуктивності і збитковості підприємства : монографія / А.А Турило, А.М. Турило. – Кривий Ріг: «Етюд-Сервіс», 2009. – 196 с.

Турило А.М. Економічна безпека підприємства : монографія / А.М. Турило, С.Б. Новак, С.В Капітула. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2009. – 140с.

Шемаєва Л.Г. Забезпечення економічної безпеки підприємства на основі управління стратегічною взаємодією із суб’єктами зовнішнього середовища: монографія / Л.Г. Шемаєва. – К.: Національний інститут проблем міжнародної безпеки при Раді національної безпеки та оборони України, 2009. – 357 с.

Шкарлет С. М. Економічна безпека підприємства: інноваційний аспект: монографія. / С.М. Шкарлет. – К. : Книжкове видавництво НАУ, 2007.– 436 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua


Пристатейна бібліографія ГОСТ