DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.12.2015.82372

МОЖЛИВОСТІ ПОЕТАПНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ УСКЛАДНЕНОЇ ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ

Ольга Шкурупій, Анна Флегантова Анна

Анотація


Предметом дослідження є інноваційний розвиток національної економіки. Метою дослідження є визначення можливостей поетапного інноваційного розвитку економічної системи України в умовах ускладненої політико-економічної ситуації. Методи дослідження: статистичний, кількісного та якісного порівнянь, логічного узагальнення. У статті проаналізовано інноваційний стан національної економіки. Аналіз свідчить про необхідність активізації інноваційних процесів, що може бути здійснено за умови використання збереженого інтелектуального та інноваційного потенціалу та належної підтримки держави. Не дивлячись на те, що за останні десять років відбувалось значне його зменшення, збережений потенціал здатен вивести країну зі стану кризи. Дослідження прикладів ефективної інноваційної політики, які були застосовані в несприятливих економічних та політичних ситуаціях привели до необхідності використання досвіду Сінгапуру, Малайзії, Гонконгу та Південної Кореї. Це невеликі країни, яким всього за декілька десятиліть вдалося успішно трансформувати свою економіку та в кінці ХХ століття перетворитися в економічних лідерів. Загальний економічний розвиток цих країн зі стану війни та глибокої соціально-економічної кризи до періоду стабільного економічного розвитку пройшов декілька етапів. Для подолання кризи Україні необхідно пройти два етапи інноваційного розвитку. Перший етап полягає у реалізації низки заходів у рамках урядової політики, головними з яких є залучення техніки, технології та досвіду з-за кордону, підтримка та розвиток традиційних галузей національної економіки. Другий етап полягає у концентрації дій уряду на інноваційних галузях національної економіки, створенні інноваційної системи, що відповідає міжнародним стандартам.

Ключові слова


інноваційний розвиток, державна інноваційна політика, політико-економічна складність національного розвитку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Статистичний щорічник України [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Дрожжин Д. Ю. Державна інноваційна політика України в умовах євроінтеграції / Д. Ю. Дрожжин // Теорія та практика державного управління. – Вип. 4(47). – 2014. – С.1-9.

Одотюк І. В. Сучасна інноваційна політика України: передумови, основні підходи та напрями реформування / І. В. Одотюк, О. М. Фащевська, С. М. Щегель // Вісник НАН України. – 2012. – №7. – С. 32-46.

Драбаніч А. В. Класифікація інновацій за інтересами суб’єктів інноваційного процесу / А. В. Драбаніч // Економіка та держава. – 2014. – № 2. – С. 30-32.


Пристатейна бібліографія ГОСТ