DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.12.2015.95631

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ В УКРАЇНІ

Юлія Миколаївна Туніцька

Анотація


Розглянуто сучасні проблеми зовнішньоторговельної діяльності України в умовах євроінтеграційного процесу та складних політико-економічних подій. Визначено передумови формування дисбалансу зовнішньої торгівлі товарами України. Проаналізовано її динаміку та структуру за останні десять років. Досліджено вплив основних факторів докорінної зміни товарної і географічної структури експорту та імпорту. Зокрема визначено наслідки введення Європейським Союзом автономних преференцій. Встановлено фактори,
що негативно впливають на зовнішню торгівлю товарами з країнами ЄС: слабкий попит і падіння світових цін на сільськогосподарську продукцію; невідповідність українського законодавства у сфері технічного регулювання, санітарного та фітосанітарного регулювання нормам законодавства ЄС та девальвація євро. Досліджено ризики та загрози розриву економічного співробітництва з Російською Федерацією для вітчизняної зовнішньоторговельної діяльності, зокрема внаслідок гібридної війни, анексії АР Крим та незаконної окупації Донбасу. Виявлено внутрішні чинники розвитку зовнішньої торгівлі України, серед яких фінансово-економічне становище вітчизняних підприємств, проблеми її організації вітчизняними експортерами, імпортерами та державою, недосконалість
зовнішньоторговельної політики. Зроблено висновок, що значний потенціал розвитку української зовнішньої торгівлі криється у забезпеченні розширення географії експорту та імпорту. Пріоритетним є використання отриманих від підписання Угоди можливостей для реформування та підвищення конкурентоспроможності національних підприємств, а відтак
і зростання експорту українських високотехнологічних товарів.


Ключові слова


зовнішня торгівля, зона вільної торгівлі, Угода про асоціацію, експорт, імпорт, інтеграція, Європейський Союз.

Повний текст:

PDF

Посилання


Сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс].— Режим

доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Гейць В. М. Оцінка впливу Угоди про асоціацію / ЗВТ між Україною та ЄС на

економіку України / В. М. Гейць ;за ред. В. М. Гейця, Т.О. Осташко, Л.В. Шинкарук. – 2014.

– С. 3.

Мурга М. Кульгає якість: Чому торгівля з ЄС стрімко падає, незважаючи на ЗВТ

[Електронний ресурс] / М. Мурга. – Режим доступу : http://ua.112.ua/statji/kulhaie-iakistchomu-

torhivlia-z-yes-strimko-padaie-nezvazhaiuchy-na-zvt-209165.html, 25 березня, 2015.

Кулицький С. Питання трансформації української зовнішньої торгівлі на

сучасному етапі [Електронний ресурс] / С. Кулицький // Україна: події, факти, коментарі.

– 2015. – № 23. – С. 49–59. – Режим доступу :

http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2015/ukr23.pdf.

Щодо сучасного становища та заходів відбудови економік Донецької та

Луганської областей : аналітична записка. – Нац. ін-т стратег. досліджень при Президентові

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1639.

Вороніна А.В. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності України / А.В.

Вороніна, К.М. Ніколаєва // Молодий вчений. – 2015. – № 1 (16). – С. 66.

Ризики та загрози розриву економічного співробітництва з Російською

Федерацією / А. Єрмолаєв, І. Клименко, С. Таран, В. Ємець. – Київ : Ін-т стратег.

досліджень «Нова Україна». – 2014. – С. 27.

Андрійчук В. Г. Адаптивні колізії й організаційно-правові потуги створення

дієвої регулятивної системи зовнішньої торгівлі України в умовах членства в СОТ / В. Г.

Андрійчук, Є. І. Іванов //Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 4( 6 9

). – С. 16.

Бойко і Ставицький вирішили задушити металургію [Електронний ресурс] //

Економічна правда.– 2013. – Режим доступу:

http://www.epravda.com.ua/publications/2013/03/18/366412.


Пристатейна бібліографія ГОСТ