DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.12.2015.95634

СУТНІСТЬ ТА ПРИРОДА МОДЕЛЕЙ ПРИВАТНО-ДЕРЖАВНОГО ПАРТНЕРСТВА

Наталя Анатоліївна Ємельянова

Анотація


Відсутність стратегічного бачення розвитку державно-приватного партнерства в Україні не сприяє ефективній реалізації такої форми співпраці в багатьох традиційних сферах діяльності держави. В статті досліджено використання механізмів державно-приватного партнерства в історичній перспективі, та їх трансформацію у сучасних умовах.
Окреслені характеристики, які стимулюють впроваджувати ті чи інші різновиди державно-приватного партнерства, впливають на роль держави та приватного сектору у реалізації інфраструктурних проектів, визначають розподіл ризиків між партнерами. Проаналізовані основні підходи до теоретичного визначення поняття державно-приватного партнерства,
його складових та характерних ознак. Розкрито сутність партнерства в умовах неопрацьованих механізмів та нових економічних умов, при яких не враховуються всі можливі ризики та перспективи. Визначено, що основними моделями партнерства є механізми концесії, оренди, спільної діяльності, управління. Запропоновано невід’ємні ознаки державно-приватного партнерства, які відображають його сутність та формують
нові форми співпраці державного та приватного секторів. Впровадження державно-приватного партнерства на умовах прозорості забезпечить ефективне використання об’єктів, які перебувають у державній власності або користуванні. Обґрунтоване використання механізмів партнерства має потенціал позитивного впливу на пожвавлення економічної активності в країні шляхом стимулювання участі бізнес середовища в проектах. Така співпраця матиме синергетичний ефект як на окремі галузі, так і на економічний розвиток в цілому.


Ключові слова


приватно-державне партнерство, співфінансування проектів, громадський інтерес, розподіл ризиків

Повний текст:

PDF

Посилання


Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций [Утверждена

резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 года]. – Електронний ресурс.

– Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_621

The National Council for Public-Private Partnership – Електронний ресурс. –

Режим доступу: http://www.ncppp.org/ppp-basics/7-keys/

Danish Enterprise and Construction Authority – Електронний ресурс. – Режим

доступу: http://www.acronymfinder.com/Danish-Enterprise-and-Construction-Authority-

(Denmark)-(DECA).html

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/CORP_EXT_Content/IFC_External_Corpor

ate_Site/About+IFC_New/Partnerships/

http://www.adb.org/publications

Запатріна І. Державно-приватне партнерство як фактор економічного

зростання та проблеми його розвитку в Україні / І. Запатріна, Т. Лебеда // Еко- номіст.—

- №3. — С. 52-58.

Вилисов М.В. Государственно-частное партнерство: политико-правовой

аспект [Электронный ресурс] / М.В. Вилисов // Власть.— №7. — 2006.— С.4-6.— Режим

доступа: http://www.rusrand.ru/public / public_7.html.

Зелена Книга щодо державно-приватних партнерств та законодавства

співтовариства у сфері державних контрактів та концесій – Комісія європейських

співтовариств. - Брюссель, 30.4.200

Варнавский В. Государственно-частное партнерство: некоторые вопросы

теории и практики / В. Варнавский// Мировая экономика и международные отношения.—

- № 9. — С. 41-50.

Пильтяй О. В. Рівень економічного розвитку та пріоритети публічно-

приватного партнерства / О. В. Пильтяй // Демографія та соц. економіка. - 2012. - № 1. - С.

-176.


Пристатейна бібліографія ГОСТ