DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.12.2015.95847

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ РЕКРУТИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Ярослава Сергіівна Сємєняк

Анотація


У статті висвітлені особливості розвитку ринку рекрутингових послуг в Україні. Наведена статистична інформація, яка характеризує ситуацію, що склалася на українському ринку праці за останні роки.  Встановлено, що в сучасних кризових умовах на ринку праці спостерігається недостатня кількість кваліфікованих кадрів, які б забезпечували ефективну діяльність підприємства, це в свою чергу викликає потребу в рекрутингу як у діяльності з пошуку компетентних співробітників. Розглянуті види рекрутингових послуг, що надаються в Україні. Встановлено, що вітчизняний ринок рекрутингових послуг досить молодий та знаходиться на стадії розвитку. Характерними для нього є сконцентрованість в основному у м. Києві, та нерозвиненість у регіонах. В Україні більша частина вакансій кваліфікованих керівників і спеціалістів концентрується в рекрутингових компаніях, державний центр зайнятості відіграє все меншу роль у працевлаштуванні населення держави. Останнім часом рекрутинг охоплює майже усі сфери бізнесу. Найстійкішим сектором в Україні залишається фармацевтичний сектор, та ІТ-сфера. Українські рекрутингові компанії активно використовують у своїй роботі новітні інформаційні технології, що сприяє їх розвитку. Виявлено, що роль рекрутинга є значною у регулюванні безробіття, а подальший його розвиток в Україні може виступати одним з факторів підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки.


Ключові слова


Рекрутинг, ринок праці, зайнятість, безробіття, рекрутингова агенція, роботодавець.

Повний текст:

PDF

Посилання


Писаревська Г. І. Організація процесу зовнішнього рекрутигу / Г. І. Писаревська

// Бізнес Інформ. – 2015. – № 2. – С. 296 – 301.

Матеріали сайту Державної служби зайнятості України [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua.

Писаревська Г. І. Розвиток ринку рекрутингових послуг в Україні / Г. І.

Писаревська // Бізнес Інформ. – 2013. – № 10. – С. 227 – 232.

Карташов С. А. Рекрутинг: найм персонала : учебное пособие / С. А. Карташов,

Ю. Г. Одегов, И. А. Кокорев / Под ред. Ю. Г. Одегова. – 2-е изд. – М. : Экзамен, 2014. –

с.

Джон Салливан. ТОП-25 трендов рекрутинга или современные тенденции в

подборе персонала [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hragent.

ru/cgibin/hr_agent/index.pl?c=99&text=clist.

Орлова М. А. Специфические особенности работы рекрутинговых компаний

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://psyjournals.ru/sociosphera/2010/n2/35395_full.html

Магура М. И. Поиск и отбор персонала : учебное пособие / М. И. Магура. – М. :

Управление персоналом, 2003. – 304 с.

Аллин О. Н. Кадры для эффективного бизнеса. Подбор и мотивация персонала /

О. Н. Аллин. – М. : Генезис, 2005. – 248 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ