DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.12.2015.95889

Сучасні тенденції вищої освіти в Німеччині, Польщі та Україні (порівняльний аналіз)

Тетяна Петрівна Настич

Анотація


У статті  досліджується систему вищої освіти у сучасній Німеччині, Польщі та Україні висвітлено основні чинники, що мали вагоме значення при сприянні розвитку демократичної освіти та шляхи її вдосконалення. Проведено порівняльний аналіз який дозволяє зрозуміти, наскільки освіта тієї чи іншої країни за своїми структурними характеристиками, результатами, залученими ресурсами відрізняється від актуальних освітніх тенденцій і моделей у світі загалом та культурно-мистецької освіти зокрема. Аналіз основних показників рівнів фінансування освіти вищих навчальних закладів в країнах. Розглянуті відмінності поточного стану системи освіти України від розвинутих країн, що полягають у значно нижчих абсолютних показниках фінансування, тенденцією показнику сучасного рівня розвитку систем освіти у країнах світу виступає ускладнення механізму фінансування, зближення, набуття спільних рис між державним і приватним секторами, все більшим стає розширення різних джерел фінансування на кожному рівні освіти. В Німеччині та Польщі сформувалася система  вищої освіти, яка охоплює вищі навчальні заклади державної форми власності, а також діяльність яких спрямована на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів у відповідності до потреб економіки країни. Розглянуто  спільні  напрями  діяльності вищих закладів Республіки Польща та України,  приєднання до Болонської системи навчання та кредитно-трансферної системи оцінювання. Аналізується особливості сучасної вищої освіти у Федеративній Республіки Німеччині, Польщі та Україні, а також визначення спільних та відмінних рис їх діяльності та розвитку.


Ключові слова


вищі навчальні заклади, Німеччина, Польща, Україна, система освіти.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Куліков А. І. Фінансування вищої освіти України за рахунок позабюджетних коштів / А. І. Куліков //Держава та регіони . – Запоріжжя, 2012. – С. 195 – 200.

Каленюк І. С. Економічна природа та особливості розвитку освітнього потенціалу України: дис. д-ра екон. наук : 08.01.01 / І. С. Каленюк; Національний аграрний ун-т. − К., 2002. – 442 с.

Каленюк І. С. Університети в координатах глобального розвитку / І. С. Каленюк // Вища школа. – 2009. – № 8. – С. 5–12.

Колот А. Реалізація основних принципів Болонської декларації при підготовці фахівців економічного профілю / А. Колот // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 10. – С. 3-11.

Количество вузов в Украине превышает количество вузов во Франции, Германии, Италии, Бельгии, Голландии и Польше вместе взятих /Освіта України [Електронний ресурс] - Режим доступу - http://ukrosvita.at.ua/publ/kolichestvo_vuzov_v_ukraine_prevyshaet_kolichestvo_vuzov_vo_francii_germanii_italii_belgii_gollandii_i_polshe_vmeste_vzjatykh/1-1-0-168

Statistisches Bundesamt // Bildung und Kultur. Studierende an Hochschulen, Wintersemester 2011/2012. – Wiesbaden, 2012. –S. 459.

Statistisches Bundesamt // Bildung und Kultur. Studierende an Hochschulen, Wintersemester 2012/2013. – Wiesbaden, 2013. –S. 457.

Statistisches Bundesamt // Bildung und Kultur. Studierende an Hochschulen, Wintersemester 2013/2014. – Wiesbaden, 2014. –S. 463.

Statistisches Bundesamt // Bildung und Kultur. Studierende an Hochschulen, Wintersemester 2014/2015. – Wiesbaden, 2015. –S. 462.

Szkoły wysze i ich finansowanie w 2009 r., GUS, Warszawa 2010.

Szkoły wysze i ich finansowanie w 2010 r., GUS, Warszawa 2011.

Szkoły wysze i ich finansowanie w 2011 r., GUS, Warszawa 2012.

Szkoły wysze i ich finansowanie w 2012 r., GUS, Warszawa 2013.

Szkoły wysze i ich finansowanie w 2013 r., GUS, Warszawa 2014.

Szkoły wysze i ich finansowanie w 2014 r., GUS, Warszawa 2015.

Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2010/2011 навчального року: стат. бюл. / Державна статистична служба України, 2011. – 207 с.

Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2011/2012 навчального року: стат. бюл. / Державна статистична служба України, 2012. – 219 с.

Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2012/2013 навчального року: стат. бюл. / Державна статистична служба України, 2013. – 188 с.

Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2013/2014 навчального року: стат. бюл. / Державна статистична служба України, 2014. – 165 с.

Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2014/2015 навчального року: стат. бюл. / Державна статистична служба України, 2015. – 169 с.

Education at a Glance 2009: OECD Indicators, OECD Publishing. OECD (2009). – електронний ресурс – [режим доступу] - http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9609061e.pdf.

Education at a Glance 2010: OECD Indicators, OECD Publishing. OECD (2010). – електронний ресурс – [режим доступу] - http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9610071e.pdf.

Education at a Glance 2011: OECD Indicators, OECD Publishing. OECD (2011). – електронний ресурс – [режим доступу] - http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9611041e.pdf.

Education at a Glance 2012: OECD Indicators, OECD Publishing. OECD (2012). – електронний ресурс – [режим доступу] - http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9612031e.pdf.

Education at a Glance 2013: OECD Indicators, OECD Publishing. OECD (2013). – електронний ресурс – [режим доступу] - http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9613031e.pdf.

Education at a Glance 2014: OECD Indicators, OECD Publishing. OECD (2014). – електронний ресурс – [режим доступу] - http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9614011e.pdf.

Education at a Glance 2015: OECD Indicators, OECD Publishing. OECD. (2015). – електронний ресурс – [режим доступу] - http://www.oecd-library.org/docserver/download/9615031e.pdf.

Statistisches Bundesamt // Bildung und Kultur. Finanzen der Hochschulen, 2013. – Wiesbaden, 2015. –S. 196.


Пристатейна бібліографія ГОСТ