DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.12.2015.95935

Сучасний стан розвитку національного портового комплексу

Максим Миколайович Мальцев

Анотація


В статті досліджено тенденції розвитку морських портів за останні роки. Морський потенціал України складає 13 континентальних морських портів, з яких 4 великих. Порти в основному універсальні, з деякими спеціалізованими комплексами, пропускна здатність на рік 262 млн. тонн. Основними перевагами морської портової галузі України є наявність потужностей з обробки вантажів та вигідне розташування морських портів для забезпечення транзитних вантажопотоків. Більшість портів за останні роки збільшили валові доходи та загальний вантажообіг. В структурі вантажообігу основна доля припадає на сипучі вантажі. Аналіз довів високий експортний потенціал вантажів чорних металів, залізорудного концентрату, зернових та олії. Дослідження транзитного морського потенціалу України довело, що основні проблеми портів України це: відсутність державних стратегічних цілей з їх розвитку; відсталість морського законодавства України від сучасних морських держав; недосконалість митного та інші законодавства, пов'язані з контролем вантажів і транспортних засобів. Як наслідок цього - непривабливість портів України для транзитних вантажопотоків, низька конкурентоспроможність. Для здійснення успішної інтеграції українських портів в глобальну світову транспортну мережу необхідно приділити особливу увагу реконструкції і розвитку українських портів відповідно до потреб світового ринку. Одним із заходів для цього має бути створення сприятливих умов для реалізації інвестиційних проектів та опрацювати нормативну базу для успішного і взаємовигідного співробітництва з приватним капіталом, залучення якого в галузь є невід'ємною умовою її розвитку.


Ключові слова


морські порти, морський потенціал, вантажообіг, стратегічний розвиток.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Ильницкий К. Два десятилетия водного транспорта Украины // Порти Украины. №6, 2011. [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://portsukraine.com/node/2169

Офіційний сайт Адміністрації морських портів України. [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uspa.gov.ua.

Офіційний сайт Міністерства інфраструктури України. [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://mtu.gov.ua.

Рощіна Н. В. Актуальні проблеми формування конкурентної політики морських торговельних портів України // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення: Зб. наук. праць / Н. В. Рощіна, Л. В. Ширяєва, О. К. Афанасьєва. – Львів, 2009. – Вип. 657. – С. 443-449.

Щодо стратегічних пріоритетів реалізації потенціалу України як морської держави: аналітична доповідь / А.О. Филипенко, В.В. Баришнікова, К.В. Степанова. – Одеcа: Фенікс, 2012. – 152 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ