Том 2, № 12 (2015)

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності

Зміст

Статті

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА PDF
Титульна Сторінка 1-3
ЗМІСТ ЗБІРНИКА PDF
Збірника Зміст 4-7
СУЧАСНИЙ СТАН ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ PDF
Т. Г. Логутова, М. М. Полторацький 8-14
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В УПРАВЛІННІ НЕРУХОМІСТЮ PDF
Л. А. Горошкова, П. В. Волков 15-21
Негру І. К., Чумаг Г. В. Ведення переговорів як фактор підвищення ефективності процесу закупівель на підприємстві PDF (Русский)
И. К. Негру, Г. В. Чумак 22-26
НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СВІТОВИХ ВИРОБНИКІВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
Т. В. Орєхова, М. А. Гнилорибов 27-34
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ В ПРИЙНЯТТІ МАРКЕТИНГОВИХ РІШЕНЬ PDF
О. М. Анісімова, І. С. Московкіна 35-38
НАПРЯМИ ТА СКЛАДОВІ ОЦІНЮВАННЯ АНТИКРИЗОВОЇ СТІЙКОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. О. Коюда, О. М. Костіна 39-47
КОНКУРЕНТНЕ ПОЗИЦІОНУВАННЯ РЕГІОНІВ У ПРОСТОРОВОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ PDF
Ю. І. Головня 48-53
ПОДАТКОВА КУЛЬТУРА ЯК ДЕТЕРМІНАНТА СУЧАСНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Г. Ю. Кучерова 53-62
МЕХАНІЗМИ ЗБОРУ Й ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В БАГАТОРІВНЕВІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУВАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ PDF
Г. В. Сімонова 63-67
МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
В. В. Гончар 68-74
Клименко В.І. Проблеми розвитку кредитно-кооперативного сектора в Україні PDF (English)
V. Klіmenko 75-80
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ PDF
О. С. Криворучко 81-88
ВІДНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ СТАБІЛІЗАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Г. С. Кабаченко 88-95
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ І МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЇХ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
А. В. Таранич 96-103
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНИХ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ PDF
О. І. Трохимець 104-111
Томарева-Патлахова В.В. Концептуальна модель соціально-економічного розвитку країни та її регіонів в контексті економічних реформ PDF (Русский)
В. В. Томарева-Патлахова 111-119
СТРУКТУРНІ НАСЛІДКИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ БОЛГАРІЇ ВІД ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ PDF
Є. І. Созінова 119-131
АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ РОЗДРІБНИМ БІЗНЕСОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКА PDF
О. Ю. Івченкова, Ю. Д. Літвиненко 132-136
Малаховський Ю.В. Теоретичні підходи до вимірювання результатів державно-приватного партнерства
Y. Malakhovskyi 137-142
Швецова Н.Є. Дослідження тенденцій та циклів глобальної економічної динаміки. PDF (Русский)
Н. Е. Швецова 143-151
МОЖЛИВОСТІ І РЕЗЕРВИ ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ PDF
Я. С. Палешко 152-158
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ PDF
А. П. Скоринін 159-167
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ НА ОСНОВІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ PDF
Р. І. Жовновач 168-177
Стрєльніков Р.М. Використання міжнародних стандартів для вдосконалення системи обліку і контролю капітальних інвестицій на підприємствах промислової групи PDF (Русский)
Р. Н. Стрельников 178-184
Хаджинова О.В. Інтеграційні об'єднання як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств хімічної галузі PDF (Русский)
Е. В. Хаджинова 185-193
НАШІ АВТОРИ PDF
Наші Автори 194-195
СУБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Ольга Анісімова, Людмила Лаврентьєва 54-59