Інформація про автора

Мацкевич, Ольга Олександрівна, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, м. Київ, Україна