Інформація про автора

Логутова, Тетяна Георгіївна, Автомобільно-дорожній інституту ДВНЗ «ДонНТУ», м. Горлівка, Україна