Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ КЕРОВАНОСТІ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ Анотація   PDF
Ірина Анатоліївна Маркіна
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНТЕГРОВАНИХ КОМПАНІЙ ВАЖКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ Анотація   PDF
Марина Вікторівна Матюніна
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ РИЗИК-АНАЛІЗУ ЗАХИСТУ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВ ЗА РІВНЯМИ КОРОЗІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ Анотація   PDF
Петро Володимирович Корольов
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ Анотація   PDF
Світлана Олександрівна Кушнір
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ І ЧИННИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Олександр Іванович Гоменюк
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ Анотація   PDF
Петро Адольфович Гончарук
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ Анотація   PDF
Людмила Григорівна Олейнікова
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ВЕЛИКИХ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Міхаіл Вікторович Верескун, Тетяна Володимирівна Грабар, Валерія Михайлівна Колосок
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Віра Олексіївна Коюда, Татяна Іванівна Мазко
 
Том 2, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ Анотація   PDF
О. С. Криворучко
 
Том 1, № 11 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО СТРАТЕГІЧНОГО НАБОРУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Н. М. Гуржій
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Катерина Андріївна Колодяжна
 
№ 15 (2017) Методологічні основи оцінки інноваційного економічного розвитку на синергетичних засадах. Анотація   PDF   PDF (English)
Наталя Степанівна Шлапак, Дмитро Володимирович Солоха, Тетяна Вікторівна Серкутан, Оксана Володимирівна Бєлякова
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО ФІНАНСУВАННЯ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК Анотація   PDF
Дмитро Іванович Тюпа
 
№ 13 (2016) Методологічні підходи до визначення тенденцій домінуючого конкурентного позиціонування на галузевих ринках. Анотація   PDF   PDF (English)
Лідія Анатоліївна Горошкова, Володимир Петрович Волков, Майя Анатоліївна Касінок, Анна Вікторовна Кіорпе
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ Анотація   PDF
Наталя Григорівна Сейсебаєва
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВ'ЯЗКІВ Анотація   PDF
Ігор Іванович Пузанов
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ РІВНЯ МІЖНАРОДНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ІНСТИТУТАМИ Анотація   PDF
Дмитро Іванович Тюпа
 
№ 18 МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Oksana Chumak
 
Том 1, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Ольга Анісімова
 
№ 18 МЕТОДОЛОГІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація   PDF
Viktoryia Gonchar, Iryna Yakimenko
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ТРАНСФЕРУ ЗНАНИЙ В УСЛОВИЯХ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ РАЦИОНАЛИЗМА Анотація   PDF (Русский)
Тарас Сергеевич Медведкин
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Анотація   PDF (Русский)
Елена Александровна Плахотник
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕХАНІЗМ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОТОКОВИМИ ПРОЦЕСАМИ Анотація   PDF
Олена Юріївна Голобородько
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ Анотація   PDF
Ольга Леонідівна Некрасова
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ (на прикладі підприємств та підприємницької діяльності) Анотація   PDF
Богдан Михайлович Андрушків, Наталя Богданівна Кирич, Ольга Богданівна Погайдак, Лілія Миколаївна Мельник
 
№ 16 (2017) Механізм стратегічного управління збалансованим розвитком промислового підприємства. Анотація   PDF   PDF (English)
Микола Григорович Белопольський, Олена Валеріївна Кузьміна
 
№ 18 МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Roman Tolpezhnikov, Maksim Balashov
 
Том 2, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕХАНІЗМИ ЗБОРУ Й ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В БАГАТОРІВНЕВІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУВАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ Анотація   PDF
Г. В. Сімонова
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ Анотація   PDF (Русский)
Василь Альбертович Воротинцев
 
№ 17 Механізми стимулювання інноваційної діяльності на рівні регіону. Анотація   PDF   PDF (English)
Юлія Олександрівна Кусакова, Ліна Володимирівна Худолєй
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕВАГ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ Анотація   PDF
Юрій Миколайович Сотніков, Євген Вікторович Кравченко
 
№ 15 (2017) Механізми формування та використання фінансів домогосподарств в Україні. Анотація   PDF   PDF (English)
Олексій Юрійович Мінц, Наталя Юхимівна Джамбаз
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ «БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА» Анотація   PDF
Александр Иванович Момот, Юлія Ігорівна Норенко
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА В УПРАВЛЕНИИ ЭКСПОРТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ РЕГИОНА Анотація   PDF
Людмила Сергеевна Кутидзе
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МИТНІ ПЛАТЕЖІ УКРАЇНИ ТА ВПЛИВ НА НИХ ЧЛЕНСТВА У СВІТОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ Анотація   PDF
Тетяна Валеріївна Шталь, Марина Анатоліївна Відівенко, Катерина Євгеніївна Кравченко
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МОДЕЛІ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ольга Володимирівна Головень, Іван Олександрович Клопов
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ СФЕРИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Анотація   PDF
Василь Альбертович Воротинцев
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ Анотація   PDF
Наталия Сергеевна Рынкевич
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ УМОВ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Анотація   PDF
Володимир Петрович Волков, Лідія Анатоліївна Горошкова
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МОДЕЛЮВАННЯ ФАКТОРІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Лідія Анатоліївна Горошко
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МОДЕРНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА НА ПРИМЕРЕ ОАО «УГМК» Анотація   PDF
Татьяна Георгиевна Толпежникова
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МОДИФІКАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ ЯК ОБ`ЄКТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ Анотація   PDF
Валерій Євгенович Воротін
 
Том 2, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МОЖЛИВОСТІ І РЕЗЕРВИ ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Я. С. Палешко
 
Том 1, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МОЖЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП Анотація   PDF
Лариса Сиволап
 
Том 1, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МОЖЛИВОСТІ ПОЕТАПНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ УСКЛАДНЕНОЇ ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ Анотація   PDF
Ольга Шкурупій, Анна Флегантова Анна
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МУЛЬТИПРОФІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація   PDF
Ірина Олегівна Демків
 
№ 16 (2017) Молодіжне безробіття: тенденції, проблеми, перспективи. Анотація   PDF   PDF (English)
Світлана Олегівна Міщенко
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МОНІТОРИНГ КОМЕРЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ТАНГЕН Анотація   PDF
Олександра Петрівна Косенко
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МОНІТОРИНГ СТАНУ ТА РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОБУРЯКОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Віктор Іванович Ємцев
 
451 - 500 з 1078 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>