Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МОНЕТАРНА ОСНОВА СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Світлана Євгеніївна Борисова
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МОТИВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКУ Анотація   PDF
Інна Олександрівна Лепьохіна
 
№ 16 (2017) Мотивація як фактор ефективного управління персоналом підприємства: теоретико – методологічні аспекти. Анотація   PDF   PDF (English)
Юрій Володимирович Макогон, Максим Андрійович Капранов
 
№ 15 (2017) Мотивація економічної діяльності підприємств в умовах розвитку, руйнування та впливу асиметричної інформації. Анотація   PDF   PDF (English)
Оксана Гривківська, Андрій Сахно
 
Том 1, № 11 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГМК УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ Анотація   PDF
О. Є. Рябцева
 
№ 16 (2017) Мотивація праці персоналу промислових підприємств на основі вдосконалення системи соціально-трудових відносин. Анотація   PDF   PDF (English)
Олена Вікторівна Тарасевич
 
№ 14 (2016) Направления регулирования конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции. Анотація   PDF   PDF (English)
Пюстя Орудж Фархади
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Анотація   PDF
Алла Петрівна Левитська
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ГОЛОВНОГО ЧИННИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇН Анотація   PDF
Марина Василівна Макаренко, Андрій Загітович Шайхатдінов
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ Анотація   PDF
Лариса Григорівна Капранова, Денис Русланович Малий
 
Том 1, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОСЛУГ ОПЕРАТОРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ Анотація   PDF
Олена Цундер
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ОКРЕМИХ СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ Анотація   PDF
Максим Валерійович Корнєєв
 
Том 2, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАПРЯМИ ТА СКЛАДОВІ ОЦІНЮВАННЯ АНТИКРИЗОВОЇ СТІЙКОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
В. О. Коюда, О. М. Костіна
 
№ 13 (2016) Напрями, форми та інструменти забезпечення антикризової державної політики у промисловості. Анотація   PDF   PDF (English)
Максим Юрійович Сушко
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПРОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА КОНКУРЕНТНОМУ РИНКУ Анотація   PDF
Валерія Юріївна Фролова
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН ТОВАРІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Анотація   PDF
Галина Олексіївна Швець, Олександр Олександрович Левінчук
 
Том 2, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СВІТОВИХ ВИРОБНИКІВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ Анотація   PDF
Т. В. Орєхова, М. А. Гнилорибов
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАУКОВІ ОСНОВИ І КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА У РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ ДЕРЖАВИ Анотація   PDF
Ольга Григорівна Чирва
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОРИСНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ Анотація   PDF
Катерина Володимирівна Самойленко
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Ніна Никифорівна Пойда-Носик
 
№ 13 (2016) Науково-методичні рекомендації щодо формування державної стратегії розвитку регіонів України. Анотація   PDF   PDF (English)
Вікторія Валеріївна Томарева-Патлахова
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ Анотація   PDF
Лідія Анатоліївна Горошкова
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Анотація   PDF
Алла Петровна Левитская
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАШІ АВТОРИ Анотація   PDF
НАШІ АВТОРИ
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАШІ АВТОРИ Анотація   PDF
НАШІ АВТОРИ
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАШІ АВТОРИ Анотація   PDF
НАШІ АВТОРИ
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАШІ АВТОРИ Анотація   PDF
НАШІ АВТОРИ
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАШІ АВТОРИ Анотація   PDF
Наші автори
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НАШІ АВТОРИ Анотація   PDF
НАШІ АВТОРИ НАШІ АВТОРИ
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАШІ АВТОРИ Анотація   PDF
НАШІ АВТОРИ
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАШІ АВТОРИ Анотація   PDF
НАШІ АВТОРИ
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАШІ АВТОРИ Анотація
НАШІ АВТОРИ
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАШІ АВТОРИ Анотація   PDF
автори Наші
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАШІ АВТОРИ Анотація   PDF
автори Наші
 
Том 1, № 11 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАШІ АВТОРИ Анотація   PDF
Наші Автори
 
Том 2, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НАШІ АВТОРИ Анотація   PDF
Наші Автори
 
Том 1, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Наші автори Анотація   PDF
АВТОРИ НАШІ
 
Том 2, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Негру І. К., Чумаг Г. В. Ведення переговорів як фактор підвищення ефективності процесу закупівель на підприємстві Анотація   PDF (Русский)
И. К. Негру, Г. В. Чумак
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НЕДОВЕДЕННЯ ФАКТУ ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА ФОТОГРАФІЧНІ ТВОРИ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ВІДМОВИ У ЗАДОВОЛЕННІ ПОЗОВНИХ ВИМОГ Анотація   PDF
Ольга Олексіївна Кулініч
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НЕДОСТАТКИ И ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ Анотація   PDF
Александр Иванович Момот, Елена Сергеевна Мартынюк
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ В СИСТЕМІ ФАКТОРІВ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Тетяна Олександрівна Сліпченко
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НЕЙРОМАРКЕТИНГ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД ИЗУЧЕНИЯ СПРОСА И ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ БРЕНДА Анотація   PDF (Русский)
Елена Михайловна Щолокова, Екатерина Владимировна Киниченко
 
№ 18 НЕЙРОМАРКЕТИНГ ЯК ФАКТОР ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ Анотація   PDF
Oleksandr Kalinin, Hanna Papush
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕНЕДЖМЕНТА БИЗНЕС ОБЪЕКТОВ Анотація   PDF (Русский)
Юлонівна Теа Хоргуашвили, Тамара Шалвівна Макасарашвили, Гіулі Гаізівна Гигуашвили
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ Анотація   PDF
Адалат Микайыл Бабаев
 
№ 15 (2017) Необхідність та напрями забезпечення фінансового оздоровлення комерційних банків в Україні. Анотація   PDF   PDF (English)
Таїсія Дмитрівна Кравченко, Валерік Саакович Тігранян
 
№ 16 (2017) Нерівномірність економічного розвитку в аспекті ентропійних оцінок використання потенціалу національного господарства. Анотація   PDF   PDF (English)
Олена Анатоліївна Паршина, Юрій Іванович Паршин
 
Том 1, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності НОВІ РИСИ СФЕРИ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ Анотація   PDF
Лариса Шаульська
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Новые подходы к обучению персонала в корпоративной системе управления человеческими ресурсами. Анотація   PDF   PDF (English)
Вадим Сергійович Бойченко
 
№ 16 (2017) Новые подходы к решению информационных задач в экономике и коммерции. Анотація   PDF   PDF (English)
Борис Борисович Каргин
 
501 - 550 з 1078 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>