Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Олена Мар’янівна Фесенко, Євген Самуїлович Кіф’юк, Владислав Володимирович Кавелін, Петро Петрович Погорецький
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИ МІЖНАРОДНИХ МОРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ Анотація   PDF
Наталія Михайлівна Бєлова
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕЛИКИХ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЕТАПІ ПОБУДОВИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ ТА СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
Вікторія Василівна Гончар
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА Й ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ Анотація   PDF
Людмила Ярославівна Малюта, Ольга Богданівна Погайдак
 
№ 13 (2016) Особливості оцінки об’єктів інтелектуальної власності в господарській діяльності підприємства. Анотація   PDF   PDF (English)
Галина Олексіївна Швець
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
Ольга Михайлівна Зборовська, Олег Данилович Годес
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК У СВІТЛІ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Руслан Олегович Куртяник
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Особливості реалізації функцій заробітної плати в кризових умовах. Анотація   PDF   PDF (English)
Крістіна Павлівна Якименко
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Карина Юріївна Шерстюкова
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КРИЗИ В УКРАЇНІ, ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ Анотація   PDF
Тамара Григорівна Логутова, Альберт Миколайович Кругляк
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ РЕКРУТИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Ярослава Сергіівна Сємєняк
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕХАНІЗМ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕСУ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Галина Анатоліївна Шипіцина
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація   PDF
Ольга Олегівна Бондаренко
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ Анотація   PDF
Марина Миколаївнана Беспята
 
№ 14 (2016) Особливості управління конкурентоспроможністю інноваційної продукції підприємств високотехнологічних галузей. Анотація   PDF   PDF (English)
Віталій Анатолійович Воротніков
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Марина Василівна Макаренко, Оксана Анатоліївна Панчоха
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ У ВИРОБНИЦТВІ ВВП Анотація   PDF
Анастасія Юріївна Могилова
 
№ 16 (2017) Особливості формування інвестиційної політики промислових підприємств в межах стратегії сталого економічного розвитку. Анотація   PDF   PDF (English)
Лілія Михайлівна Філіпішина, Олександр Володимирович Калінін
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ВИРОБНИЧИХ МЕРЕЖ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація   PDF
Ганна Володимирівна Дугінець
 
Том 2, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ І МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЇХ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ Анотація   PDF
А. В. Таранич
 
№ 16 (2017) Особливості функціонування вітчизняного ринку золота та його вплив на формування золотого запасу держави. Анотація   PDF   PDF (English)
Петро Іванович Коренюк
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ: ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА Анотація   PDF
Лілія Валеріївна Шикова
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОЦІНКА ІМІДЖУ БРЕНДІВ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ЗА МЕТОДОМ СЕМАНТИЧНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛУ Анотація   PDF
Дар’я Олександрівна Приходько
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Анотація   PDF
Володимир Петрович Полуянов, Марина Анатоліївна Головчанська
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОЦІНКА ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ ЯК НАПРЯМОК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Анотація   PDF
Ірина Сергіївна Воробйова
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОЦІНКА ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ ЯК НАПРЯМОК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Анотація   PDF
Ірина Сергіївна Воробйова
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОЦІНКА ВПЛИВУ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Михайло Румелійович Терованесов
 
№ 14 (2016) Оцінка впливу зовнішнього середовища на фінансову стійкість підприємства. Анотація   PDF   PDF (English)
Саміра Тимофіївна Пілецька, Анна Віталіївна Лесик
 
№ 13 (2016) Оцінка галузевої конкурентоспроможності українського експорту чорних металів на світовому ринку. Анотація   PDF   PDF (English)
Дмитро Анатолійович Довгань
 
№ 15 (2017) Оцінка ефективності діяльності кластерних утворень на основі принципів синергії. Анотація   PDF   PDF (English)
Андрій Анатолійович Меліхов, Марина Кулаєва
 
Том 1, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРАВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У ЖКГ Анотація   PDF
Лідія Горошкова, Володимир Волков, Григорий Коваленко
 
Том 1, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ (Компонента організаційного процесу економічних реформ у постконфліктних умовах) Анотація   PDF
Роман Шерстюк
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ВНЗ Анотація   PDF
Андрій Валерійович Ковальов
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОЦІНКА КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Людмила Іванівна Лазарева
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОЦІНКА ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
Володимир Іванович Саричев, Ганна Юріївна Єлісєєва
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОЦІНКА ПІДПРИЄМСТВ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЗА РІВНЕМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ Анотація   PDF
Валентина Михайлівна Хобта, Марина Володимирівна Полуянова
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація   PDF
Ірина Ігорівна Павленко
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ОЦІНКА ПРИВАБЛИВОСТІ РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ Анотація   PDF
Олена Георгіївна Гриценко, ЮліяАнатоліївна Анатоліївна Рак
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОЦІНКА РІВНЯ РЕСУРСНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ: МЕТОДИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ Анотація   PDF
Марина Сергіївна Самойлік
 
№ 18 ОЦІНКА РИЗИКІВ ЯК СКЛАДОВОГО ЕЛЕМЕНТУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Mykola Bilopolsky, Svetlana Chelovan
 
№ 18 ОЦІНКА РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НА ЗАСАДАХ СТІЙКОСТІ Анотація   PDF
Nataliia Riazanova
 
№ 17 Оцінка стану розвитку міжнародних готельних мереж в процесі формування організаційно-культурних ресурсів міжнародного туристичного бізнесу. Анотація   PDF   PDF (English)
Марина Олександрівна Кальніцька
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ З УРАХУВАННЯМ ЦІНОУТВОРЮЮЧОГО ФАКТОРУ Анотація   PDF
Світлана Олександрівна Шелест
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Ольга Миколаїіна Анісімова
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЛОГІСТИЗАЦІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Алла Валеріївна Бакута
 
№ 16 (2017) Оцінювання якості виробничих процесів промислових підприємств. Анотація   PDF   PDF (English)
Антоніна Віталіївна Шостаковська
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА АДАПТИВНОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ Анотація   PDF
Ольга Миколаївна Анісімова, Світлана Юріївна Мусієнко
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ Анотація   PDF (Русский)
Игорь Иванович Пузанов
 
№ 17 ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ РЕГІОНІВ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО РЕГІОНАЛІЗМУ Анотація   PDF
Rostislav Tulchinsky
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Ігор Олегович Казачков
 
601 - 650 з 1078 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>