Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУВАННЯ Анотація   PDF
Валентина Петрівна Лісовська, Андрій Сергійович Наіста
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА» ТА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ЇЇ ФОРМУВАННІ Анотація   PDF
Оксана Іванівна Дідченко, Альона Олександрівна Горпинич
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ Анотація   PDF
Віктор Іванович Виноградчий
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Володимир Дмитрович Пархоменко, Алевтина Петрівна Гончаренко
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПІСЛЯКРИЗОВЕ ОНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ДОСЯГНЕННЯ Анотація   PDF
Тамара Григорівна Логутова, Аіда Адель Савченко
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Павлов К. В. Особливості інноваційного розвитку економіки старопромислових регіонів Росії Анотація   PDF (Русский)
Константин Викторович Павлов
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Панченко Ю. В. Позиціонування регіонів за ефективністю динаміки ринку інтелектуальної власності Анотація   PDF (Русский)
Юлия Владимировна Панченко
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПОРЯДКУ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ ЗА УКРАЇНСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ Анотація   PDF
Сергій Анатолійович Петренко, Григорій Костянтинович Дорожко, Аліна Володимирівна Лузан
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація   PDF
Наталя Григорівна Голіонко
 
№ 15 (2017) Перспективи використання сучасних інструментів інтернет-маркетингу в сфері просування послуг. Анотація   PDF   PDF (English)
Вікторія Василівна Гончар, Олександра Олександрівна Вакуленко
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЯГНЕННЯ КАДРОВОГО СИНЕРГІЗМУ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
Олена Володимирівна Хитра
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ БІОТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Анжела Миколаївна Вакуліч
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Світлана Сергіївна Макаревич
 
№ 18 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЦІННІСНОГО ПРОСТОРУ СПОЖИВАЧІВ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ МІСТА МАРІУПОЛЯ Анотація   PDF
Olga Liubchuk
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИИ, БЕЛАРУСИ И КАЗАХСТАНА Анотація   PDF (Русский)
Николай Васильевич Лукьянович
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Петрова С. О. Можливості структурування торгового асортименту Анотація   PDF (English)
S. Petrova
 
№ 16 (2017) Планування виробничої програми на забезпечення беззбиткової діяльності підприємств. Анотація   PDF   PDF (English)
Олена Вікторівна Хаджинова
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПЛАНУВАННЯ ТА НОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ І НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИКИ Анотація   PDF
Ірина Леонідівна Чабаненко, Андрій Михайлович Снісар
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УКРАИНЫ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (ОЧЭС) Анотація   PDF
Геннадий Владимирович Семенихин
 
№ 14 (2016) Повышение эффективности социально-культурной деятельности посредством рационального использования ресурсов. Анотація   PDF   PDF (English)
Улькер Садыгова
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Погоріла М. О. Проблемні питання підготовки фахівців з управління інтелектуальною власністю на сучасному етапі інноваційного розвитку економіки України Анотація   PDF (Русский)
Мария Александровна Погорелая
 
Том 2, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПОДАТКОВА КУЛЬТУРА ЯК ДЕТЕРМІНАНТА СУЧАСНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Г. Ю. Кучерова
 
№ 17 ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО У КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ Анотація   PDF
Petr Korenyuk
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Поздняков Д. О. Критерії класифікації світового ринку космічних технологій та послуг Анотація   PDF (Русский)
Дмитрий Олегович Поздняков
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМИ МІНІМІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ Анотація   PDF
Наталя Олександрівна Євтушенко
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ФОРМУВАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ Анотація   PDF
Дмитро Анатолійович Горовий
 
Том 1, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ЩОДО ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС Анотація   PDF
Оксана Єлісєєва, Катерина Пітірякова
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПОСЕРЕДНИЦТВО НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Алла Михайлівна Ткаченко, Катерина Андріївна Шматко
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОСИЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ ЗОВНІШНЬОЇ ГАРМОНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ Анотація   PDF
Катерина Вікторівна Іванова
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПОСТКРИЗИСНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МИРОВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА Анотація   PDF
Анна Александровна Орехова
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ Анотація   PDF
Вікторія В’ячеславівна Ровенська
 
№ 16 (2017) Пріоритетні напрямки розвитку інноваційної складової в енергетиці. Анотація   PDF   PDF (English)
Наталія Олексіївна Рязанова
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРАВА ТА ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПРАЦІВНИКА КАФЕДРИ: ПРОБЛЕМА ЗБЕРІГАННЯ Анотація   PDF
Андрій Борисович Кондрашихін
 
№ 15 (2017) Право промышленной собственности. Анотація   PDF   PDF (English)
Светлана Александровна Белоус-Сергеева, Людмила Сергеевна Сорокина
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В УКРАИНЕ Анотація   PDF (Русский)
Александр Иванович Момот, Юлия Игоревна Норенко
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ «MICROSOFT») Анотація   PDF
Катерина Володимирівна Назаренко
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРЕДИКАТ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЛУ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF
Анжела Юріївна Лизньова
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРЕДПРИЯТИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ Анотація   PDF
Олена Іванівна Полуянова
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МОНЕТАРНИХ ВАЖЕЛІВ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД Анотація   PDF
Євгенія Олександрівна Медведкіна
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ Анотація   PDF
Яна Владимировна Одинцова
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРИНЦИП ЕКОНОМІЧНОГО ЕВОЛЮЦІОНІЗМУ В РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ФОРМ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ Анотація   PDF
Тетяна Віталіївна Сьомкіна
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗПОДІЛЬЧОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
Ольга Миколаївна Анісімова, Владислав Сергійович Яковенко
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗПОДІЛЬЧОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
Владислав Сергійович Яковенко
 
№ 16 (2017) Приоритетные направления по привлечению иностранного капитала в экономику Азербайджана. Анотація   PDF   PDF (English)
Эльмира Магомед кызы Годжаева
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРИЧИНИ ГЛИБОКОГО СПАДУ ТА ЧИННИКИ АДАПТАЦІЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ірина Леонідівна Чабаненко, Наталія Львівна Мєшкова, Вероніка Євгеніївна Фіногєєва
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРО СУТНІСТЬ І ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Катерина Володимирівна Махмудова
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ НА РЫНКЕ ТРУДА В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ Анотація   PDF
Яна Володимирівна Щетинська, Олександр Віталійович Ткаченко
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМА РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Анотація   PDF
Тамара Григорівна Логутова, Оксана Володимирівна Полторацька
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ Анотація
Михайло Романович Костецький
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація   PDF
Наталя Григорівна Голіонко
 
651 - 700 з 1078 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>