Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ Анотація   PDF
Григорій Костянтинович Дорожко, Ольга Володимирівна Балашова
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ У СВІТОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР Анотація   PDF
Наталія Валентинівна Прямухіна
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ПЛАГІАТ У НАУЦІ Анотація   PDF
Володимир Володимирович Воліков, Ірина Петрівна Дзьобко
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Світлана Вікторівна Харабуга
 
№ 17 Проблеми державного регулювання підприємницької діяльності. Анотація   PDF   PDF (English)
Олександр Олександрович Костенко
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПРОБЛЕМИ ДИНАМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК Анотація   PDF
Юліан Миколайович Полшков
 
№ 15 (2017) Проблеми забезпечення економічної безпеки на підприємствах в умовах військових дій на сході України. Анотація   PDF   PDF (English)
Дмитро Олександрович Ляшов
 
Том 1, № 11 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ Анотація   PDF
О. С. Щербіна
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМИ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Наталія Олександрівна Іксарова
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Юлія Миколаївна Туніцька
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Наталя Валеріївна Коваленко, Олексій Іванович Лисаченко, Ірина Леонідівна Чабаненко
 
№ 15 (2017) Проблеми розвитку страхового бізнесу в сучасних умовах. Анотація   PDF   PDF (English)
Наталя Степанівна Шлапак, Тетяна Едуардівна Кривич
 
№ 14 (2016) Проблеми споживання програмного забезпечення в умовах глобалізації. Анотація   PDF   PDF (English)
Світлана Олександрівна Білоус-Сергєєва
 
№ 16 (2017) Проблеми сталого розвитку підприємств галузі автомобільного транспорту. Анотація   PDF   PDF (English)
Вікторія Ровенська, Ганна Красножон
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМИ ТА ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Світлана Іванівна Бессонова, Юлія Василівна Коновал
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація
Родіон Вікторович Севастьянов
 
№ 13 (2016) Проблеми та перспективи реформування галузі АПК в Укаїні. Анотація   PDF   PDF (English)
Анна Володимирівна Пужай-Череда
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Наталя Вікторівна Пархаєва, Богдана Валеріївна Колосова
 
№ 15 (2017) Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу у місті Маріуполь Донецької області. Анотація   PDF   PDF (English)
Евеліна Вікторівна Камишникова, Антон Вікторович Пінчук
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ВЕНЧУРНОЇ ІНДУСТРІЇ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Сергій Володимирович Іванюта
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМИ УЗГОДЖЕНОСТІ ПОДАТКОВОГО І БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ ВИТРАТ І ДОХОДІВ Анотація   PDF
Наталія Михайлівна Пирець, Анна Ігорівна Паненко
 
Том 1, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ПРОЕКТІВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ Анотація   PDF
Альберт Кругляк
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СТІЙКОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Анотація   PDF
Оксана Володимирівна Коваленко
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІННОВАЦІЇ Анотація   PDF
Світлана Олександрівна Кушнір
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ТОРГОВИХ ПАТЕНТІВ Анотація   PDF
Юлія Борисівна Скорнякова
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ СКЛАДОВОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ Анотація   PDF
Петро Петрович Микитюк
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИМИ УКРАИНЫ Анотація   PDF
Светлана Ивановна Бессонова, Галина Павловна Бессонова
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО РЫНКОВ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ Анотація   PDF
Юрий Владимирович Макогон, Илья Васильевич Хаджинов, Валерия Валерьевна Подунай, Дарья Александровна Гайдей, Анна Александровна Орехова
 
№ 15 (2017) Проблемы развития малого бизнеса в Украине. Анотація   PDF   PDF (English)
Галина Павловна Бессонова
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ОПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Анотація   PDF
Павло Васильович Солошенко, Ольга Володимирівна Балашова
 
№ 15 (2017) Проблемы финансового аутсорсинга в сегменте микро-, малого и среднего бизнеса Украины и пути их решения. Анотація   PDF   PDF (English)
Дмитрий Александрович Дресвянников
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УКРАИНЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЯ Анотація   PDF
Дмитро Кузьмич Турченко
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ СТАЛИ Анотація   PDF
Михайло Ігоревич Лукаш
 
Том 1, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Оксана Ярошевська
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ У АСПЕКТІ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація   PDF
Ліна Сергіївна Ткаченко
 
№ 14 (2016) Процедура безперервного управління бюджетом вертикально-інтегрованої компанії. Анотація   PDF   PDF (English)
Володимир Павлович Малюков, Олена Станіславівна Дідіченко
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Процеси ресурсозбереження промислових підприємств в сучасних умовах. Анотація   PDF   PDF (English)
Наталя Євгенівна Вітка
 
Том 1, № 11 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ МЕРЕЖЕВОГО ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
О. В. Хаджинова
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ (на материалах Азербайджанской республики) Анотація   PDF
Назим Огтай Эминов
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ Анотація   PDF (Русский)
Світлана Іванівна Бессонова, Григорій Костянтинович Дорожко
 
№ 14 (2016) Пути повышения производства товарной продукции малого и среднего предпринимательства. Анотація   PDF   PDF (English)
Вюсаля Муса кызы Бабаева
 
№ 18 РІЗНОМАНІТТЯ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ТЕОРІЇ СТРУКТУРНИХ ЗМІН ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Bogdan Dergaliuk
 
№ 15 (2017) Разработка инновационных решений на предприятиях по сотрудничеству с научно-исследовательскими учреждениями. Анотація   PDF   PDF (English)
Кинга Корниенко
 
№ 13 (2016) Разумному развитию человечества альтернативы нет. Анотація   PDF   PDF (English)
В'ячеслав Степанович Волошин, Микола Григорович Белопольський, Олег Володимирович Кленін
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РАЦІОНАЛЬНА ЕКЛЕКТИКА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА АНТИЦИКЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ВІДСУТНОСТІ ЄДИНОЇ ПАРАДИГМИ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ Анотація   PDF
Юлія Миколаївна Лелюк
 
№ 15 (2017) Реінжиніринг як ефективний механізм реорганізації логістичних бізнес-процесів. Анотація   PDF   PDF (English)
Яна Ходова
 
№ 18 РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Nataliya Potapova
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РЕГУЛЮВАННЯ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ: ДОСВІД США І КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДЛЯ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Інна Валеріївна Солоділова
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ Анотація   PDF
Редакційна колегія
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ Анотація   PDF
Редакційна колегія
 
701 - 750 з 1078 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>