Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ Анотація   PDF
Редакційна колегія
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ Анотація   PDF
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ Анотація   PDF
Редакційна колегія Editorial Board
 
№ 13 (2016) Редакційна колегія Анотація   PDF   PDF (English)
Editorial team
 
№ 16 (2017) Резерви ефективності функціонування транспортної системи гірночо-збагачувальних комбінатів. Анотація   PDF   PDF (English)
Вікторія Василівна Гончар
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Анотація   PDF
Регіна Валеріївна Сафарова
 
№ 15 (2017) Ресурсозбереження у системі управління житлово-комунальним комплексом регіону. Анотація   PDF   PDF (English)
Наталія Миколаївна Потапова
 
№ 14 (2016) Реформирование системы высшего образования Азербайджанской Республики. Анотація   PDF   PDF (English)
Шахла Гусейнова
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РИНОК СОЦІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ Анотація   PDF
Юрій Миколайович Пархоменко
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ РИСКИ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В УКРАИНЕ И РОССИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ Анотація   PDF
Ярослав Валерійович Петраков, Тетяна Володимирівна Дарнопих, Алла Миколаївна Ломоносова
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РОЗВИТОК БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація   PDF
Юрій Ільїч Чентуков
 
№ 16 (2017) Розвиток екологічного менеджменту на підприємствах морської галузі. Анотація   PDF   PDF (English)
Марина Василівна Макаренко, Андрій Загітович Шайхатдинов, Алла Вікторівна Кравченко
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РОЗВИТОК КОМЕРЦІЙНОГО ТРАНСФЕРУ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ Анотація   PDF
Володимир Володимирович Воліков, Ірина Петрівна Дзьобко
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ РОЗВИТОК МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ У ПІСЛЯКРИЗОВИЙ ПЕРІОД Анотація   PDF
Тамара Григорівна Логутова, Оксана Володимирівна Полторацька
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ РОЗВИТОК МЕТОДІВ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Наталія Володимирівна Віхляєва
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У СКЛАДІ ХОЛДИНГІВ Анотація   PDF
Валерія Михайлівна Колосок, Катерина Дроботіна
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У СКЛАДІ ХОЛДИНГІВ Анотація   PDF
Валерія Михайлівна Колосок, Катерина Дроботіна
 
№ 14 (2016) Розвиток механізму державно-приватного партнерства в Україні на основі матриці істотних питань. Анотація   PDF   PDF (English)
Ганна Юріївна Кучерова
 
№ 14 (2016) Розвиток портової інфраструктури як основної складової логістичного потенціалу. Анотація   PDF   PDF (English)
Марина Василівна Макаренко, Андрій Загітович Шайхатдінов
 
№ 18 РОЗВИТОК РЕКРЕАЦІЙНО - ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Alina Sahirova
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РОЗВИТОК СВІТОВОГО РИНКУ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТОВАРНИХ РИНКІВ Анотація   PDF
Ірина Олександрівна Іванова
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ Анотація   PDF
Тетяна В’ячеславівна Князєва
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РОЗВИТОК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ІНТЕГРОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Валерія Михайлівна Колосок, Яна Сергіївна Трусова
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РОЗВИТОК ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ КООПЕРАТИВНИХ БАНКІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД Анотація   PDF
Вікторія Степанівна Стойка
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РОЗВИТОК ТУРИЗМУ НА ЗАСАДАХ ВПРОВАДЖЕННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ Анотація   PDF
Оксана Михайлівна Мельник
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РОЗПОДІЛ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЩО СТВОРЕНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ Анотація   PDF
Павло Миколайович Цибульов
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РОЗРАХУНОК ВТРАТИ ЕКОНОМІЧНИХ ВИГІД АГРАРІЯМИ ЗА ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ Анотація   PDF
Ольга Миколаївна Остапенко
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ РОЗРОБКА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЕТАПАХ ЙОГО ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ Анотація   PDF
Тетяна Борисівна Городецька
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ МОТИВАЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ Анотація   PDF
Інна Олександрівна Лепьохіна
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РОЗРОБКА МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНКИ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ КОЛЕКТИВОМ БРИГАДИ І ЦЕНТРОМ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛУ ПРИ ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ Анотація   PDF
Інна Олександрівна Лепьохіна
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РОЗРОБКА СИСТЕМИ З ДОСЯГНЕННЯ ТРИВАЛОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ВИРОБНИЧОЇ ДЕМОКРАТІЇ Анотація   PDF
Олександр Дмитрович Шемяков
 
№ 18 РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РЕКОВЕРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ РОЗШИРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ГОРИЗОНТІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Inna Kotkalova-Lytvyn
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Вячеслав Владиславович Македон
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТИВНИХ ПРАВ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Анотація   PDF
Галина Олексіївна Швець
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РОЛЬ І МІСЦЕ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
Олена Валеріївна Коваленко, Маргарита Олександрівна Зайцева
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ Анотація   PDF
Оксана Валеріївна Болдуєва, Олена Сергіївна Богма
 
Том 2, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ В ПРИЙНЯТТІ МАРКЕТИНГОВИХ РІШЕНЬ Анотація   PDF
О. М. Анісімова, І. С. Московкіна
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Ганна Юріївна Чорна
 
№ 17 Роль впровадження системи менеджменту якості на підприємствах в підвищенні їх конкурентоспроможності. Анотація   PDF   PDF (English)
Олена Вікторівна Хаджинова, Ірина Романівна Адамовська
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РОЛЬ ИНФОРМАЦИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ Анотація   PDF
Іон Костянтинович Негру, Геннадій Чумак
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО ЧИННИКА В ПАТЕНТНО-КОН’ЮНКТУРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Анотація   PDF
Олексій Володимирович Пархоменко, Анна Олексіївна Пархоменко
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РОЛЬ МЕНЕДЖЕРА ДЛЯ СУЧАСНОГО СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ Анотація   PDF
Ірина Василівна Ходикіна
 
№ 16 (2017) Роль основних засобів у діяльності промислових підприємств та сучасні тенденції їх обліку. Анотація   PDF   PDF (English)
Світлана Іванівна Бессонова
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності РОЛЬ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО РАСЧЕТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЫНКА Анотація   PDF
Фахри Муслум Гулиев
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ РОЛЬ ЭФФЕКТИВНОЙ ФИНАНСОВОЙ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ Анотація   PDF
Олена Олександрівна Сльозко
 
№ 15 (2017) Рынок страховых услуг Украины, тренды, пути совершенствования. Анотація   PDF   PDF (English)
Наталия Георгиевна Мандра, Надежда Владимировна Харченко
 
№ 13 (2016) Саморозвиток підприємства як основа механізму управління економічним розвитком промислових підприємств. Анотація   PDF   PDF (English)
Ганна Михайлівна Сєркова
 
№ 15 (2017) Санаційний аудит – інструмент антикризового управління на авіаційних підприємствах: етапи та порядок його проведення. Анотація   PDF   PDF (English)
Ольга Михайлівна Бондаренко, Валентина Павлівна Пильнова
 
Том 1, № 11 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Сапицька І.К. Ключові аспекти системи управління вугільними шахтами: стратегія і структура Анотація   PDF (Русский)
И. К. Сапицкая
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СВІТОВА ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ Анотація   PDF
Ігор Іванович Пузанов
 
751 - 800 з 1078 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>