Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СТРАТЕГІЧНА КАРТА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ Анотація   PDF
Антон Якович Берсуцький, Оксана Олексіївна Каменська
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СТРАТЕГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Андрій Анатолійович Меліхов
 
№ 14 (2016) Стратегічне управління в системі забезпечення ефективності діяльності металургійного підприємства. Анотація   PDF   PDF (English)
Олена Миколаївна Лизунова
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОСТКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ Анотація   PDF
Ірина Всеволодівна Тараненко
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ СОЦІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Евеліна Вікторівна Камишникова
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ СТАНОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
В’ячеслав Степанович Волошин, Марина Сергіївна Кравченко
 
№ 14 (2016) Стратегія інноваційного розвитку системи економічної безпеки агрохолдингу. Анотація   PDF   PDF (English)
Богдана Станіславівна Дуб
 
№ 18 СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО МАРКЕТИНГУ В РАМКАХ ЗАГАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ СЕСТЕЙНОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Natalia Obukhova, Daria Prima
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ И РАЗВИТИЕМ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Анотація   PDF (Русский)
Антонина Владимировна Алистаева
 
№ 14 (2016) Стратегия борьбы с бедностью как приоритет сферы занятости. Анотація   PDF   PDF (English)
Эльмира Годжаева
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СТРИМУЮЧІ ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ МОНЕТАРНОЇ ТА ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНАХ ЦСЄ Анотація   PDF
Юлія Володимирівна Корнєєва
 
№ 13 (2016) Структура та рівні фінансової безпеки країни. Анотація   PDF   PDF (English)
Олена Сергіївна Богма
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СТРУКТУРА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ Анотація   PDF
Валерій Миколайович Ковальов
 
Том 2, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СТРУКТУРНІ НАСЛІДКИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ БОЛГАРІЇ ВІД ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ Анотація   PDF
Є. І. Созінова
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ СТРУКТУРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Дмитро Олегович Толкачев
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА СЛУЖБОВІ ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, СТВОРЕНІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ Анотація   PDF
Юлія Вікторівна Осипова
 
Том 2, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
Ольга Анісімова, Людмила Лаврентьєва
 
Том 1, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
Ольга Анісімова, Людмила Лаврентьєва
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУДОВИЙ ЕКСПЕРТ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Анотація   PDF
Григорій Костянтинович Дорожко, Наталія Вікторівна Марченко
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ Анотація   PDF
Світлана Юріївна Кучерявенко
 
№ 13 (2016) Сутність податкових методів та технології їх використання. Анотація   PDF   PDF (English)
Антоніна Анатоліївна Вагілевич
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Олександр Пилипович Лисий, Ганна Геннадіївна Калініна
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Роман Олексійович Толпежніков
 
№ 14 (2016) Сутність та необхідність конкурентного розвитку промислових підприємств. Анотація   PDF   PDF (English)
Андрій Анатолійович Меліхов
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУТНІСТЬ ТА ПРИРОДА МОДЕЛЕЙ ПРИВАТНО-ДЕРЖАВНОГО ПАРТНЕРСТВА Анотація   PDF
Наталя Анатоліївна Ємельянова
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ Анотація   PDF
Валеріївна Валеріївна Ковтуненко
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЕКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Анотація   PDF
Оксана Сергіївна Кириченко
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУТНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У СКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
Галина Олексіївна Швець
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУЧАСНІ КАНАЛИ ТА СПОСОБИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Анна Андріївна Комеліна
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ СТРУКТУРНИХ ЗМІН НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація   PDF
Вікторія Василівна Гончар
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУЧАСНІ МОДЕЛІ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Наталія Андріївна Салова
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З УГОРЩИНОЮ Анотація   PDF
Ганна Володимирівна Дугінець
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА ФУНКЦІЙ КОНТРОЛІНГУ Анотація   PDF
Алла Михайлівна Ткаченко, Єлизавета Юріївна Ткаченко
 
Том 1, № 11 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Л. О. Жилінська
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Вікторія В’ячеславівна Ровенська
 
№ 15 (2017) Сучасні підходи до формування показників оцінки діяльності та потенційних можливостей підприємств. Анотація   PDF   PDF (English)
Тамара Дерев'янко
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУЧАСНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Юлія Георгіївна Лелі
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Олена Вікторівна Хаджинова
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Сучасні тенденції вищої освіти в Німеччині, Польщі та Україні (порівняльний аналіз) Анотація   PDF   PDF (English)
Тетяна Петрівна Настич
 
Том 1, № 11 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ Анотація   PDF
О. М. Анісімова, Л. В. Лаврентьєва
 
№ 16 (2017) Сучасні тенденції енергозбереження та ефективності діяльності підприємств. Анотація   PDF   PDF (English)
Костянтин Степанович Жадько
 
№ 15 (2017) Сучасні тенденції розвитку ринку вугілля. Анотація   PDF   PDF (English)
Наталя Олександрівна Обухова, Вікторія Михайлівна Судніцина
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ТНК ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА АНАЛІЗУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМ Анотація   PDF
Катерина Ігорівна Нерода-Березка
 
№ 13 (2016) Сучасні технології управління енергозбереженням. Анотація   PDF   PDF (English)
Лідія Анатоліївна Горошкова, Володимир Петрович Волков, Григорій Володимирович Коваленко
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУЧАСНА ПАРАДИГМА РОЛІ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ ПРИНЦИПІВ І ЗАСАД ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Анотація
Олександра Миколаївна Москаленко
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУЧАСНА СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА: ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЗПОДІЛУ СВІТОВИХ ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ РЕЗЕРВІВ Анотація   PDF
Ольга Іванівна Гапонюк
 
№ 17 Сучасний стан і перспективи розвитку законодавчої бази України в сфері авторського права і суміжних прав. Анотація   PDF   PDF (English)
Юлія Вікторівна Кузнецова, Пилип Оладеле Амос Мєхінті
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Сучасний стан розвитку національного портового комплексу Анотація   PDF   PDF (English)
Максим Миколайович Мальцев
 
№ 14 (2016) Сучасний стан розвитку регіонального сільськогосподарського машинобудування в Україні. Анотація   PDF   PDF (English)
Лідія Анатоліївна Горошкова, Володимир Петрович Волков, Іван Олексійович Карбівничий
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУЧАСНИЙ СТАН СВІТОВОГО ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ Анотація   PDF
Лариса Григорівна Капранова
 
851 - 900 з 1078 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>