Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 15 (2017) Сучасний стан системи трансферу технологій в Україні. Анотація   PDF   PDF (English)
Лариса Григорівна Капранова, Катерина Вікторівна Ковтун
 
Том 2, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУЧАСНИЙ СТАН ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Т. Г. Логутова, М. М. Полторацький
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУЧАСНИЙ СТАН У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ ДОНЕЧЧИНИ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОПИТУ Анотація   PDF
Володимир Петрович Полуянов, Оксана Іванівна Чорноус
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУЩНОСТЬ И ЛОГИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ «РАЗВИТИЕ» Анотація   PDF (Русский)
Елена Сергеевна Кравченко
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності СУЩНОСТЬ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ Анотація   PDF (Русский)
Эвелина Викторовна Камышникова
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕМПОРОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Владислав Ангелович Георгієв
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ ПРИРОДНИХ ЦУКРОЗАМІННИКІВ Анотація   PDF
Костянтин Олександрович Новицький
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕНДЕНЦІЇ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Галина Євгенівна Долматова, Інара Ісмаілівна Канєєва, Олена Леонідівна Перепелиця
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ» Анотація   PDF
Ольга Аліївна Акчуріна
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ НАУКОЕМКОЙ ЭКОНОМИКИ В УКРАИНЕ Анотація   PDF
Валерія Валеріївна Подунай
 
№ 16 (2017) Теорії регіонального розвитку у генезисі економічної думки. Анотація   PDF   PDF (English)
Ростислав Володимирович Тульчинський
 
№ 17 ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Pavlo Soloshenko, Bogdan Bogdan Fedyanin
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Віталій Анатолійович Омельяненко
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОРУШЕННЯ СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ ФОНДОВОГО РИНКУ Анотація   PDF
Олексій Володимирович Ластовенко
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ І ОЦІНКИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Анатолій Анатолійович Турило
 
№ 13 (2016) Теоретико-методологічні засади оцінювання ефективності фіскальної політики. Анотація   PDF   PDF (English)
Ярослава Ігорівна Морщ
 
№ 17 Теоретико-методологічні засади управління соціально-психологічним кліматом трудового колективу на підприємстві. Анотація   PDF   PDF (English)
Галина Олексіївна Швець
 
№ 14 (2016) Теоретико-методологічні основи забезпечення керованого соціального інновування в національній економіці. Анотація   PDF   PDF (English)
Ольга Володимирівна Більська
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕОРЕТИКО-МНОЖИННІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Ксенія Юріївна Вергал
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Теоретические подходы к трансформации интеллектуальных инвестиций в промышленной отрасли Анотація   PDF   PDF (English)
Наталія Володимирівна Марченко
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МЕСТНОГО РЫНКА ТРУДА Анотація   PDF
Вікторія Валеріївна Дружиніна
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Анотація   PDF
Титульні сторінки
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Анотація   PDF
Титульна сторінка
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ Анотація   PDF
Світлана Олегівна Мащенко
 
№ 18 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Olena Khadzhynova, Mikhail Kurtyanik
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КАТЕГОРІЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ Анотація   PDF
Савелій Семенович Аптекар, Юлія Вікторівна Рязанова
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Катерина Сергіївна Тарабан
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ Анотація   PDF
Оксана Володимирівна Полторацька
 
№ 14 (2016) Теоретичні аспекти стратегічного планування в умовах децентралізації. Анотація   PDF   PDF (English)
Оксана Анатоліївна Бородіна
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
Лілія Валеріївна Шикова
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ МІСТ Анотація   PDF
Ольга Василівна Марченко
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Тетяна Сергіївна Шульгіна
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД Анотація   PDF
Володимир Олександрович Жаворонков
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ПРАЦІ Анотація   PDF
Олена Сергіївна Гайдаш
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Анотація   PDF
Євген Григорович Галич, Надія Олександрівна Фісуненко
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БРЕНДУ, БРЕНДИНГУ ТА РЕБРЕНДИНГУ Анотація   PDF
Андрій Валерійович Ковальов, Андрій Володимирович Шиян
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ІНФРАСТРУКТУРНІЙ СФЕРІ РЕГІОНУ Анотація   PDF
Тетяна Миколаївна Кришталь
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПЕРВИННОЇ ПУБЛІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Анотація   PDF
Ксенія Миколаївна Гладчук
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Владислав Миколайович Миленький
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ І СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ Анотація   PDF
Людмила Михайлівна Бухаріна
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕОРЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ НА МІЖНАРОДНИЙ РУХ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ У ВІДТВОРЮВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Анотація   PDF
Євгеній Михайлович Бондар
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ АУДИТУ В СФЕРІ ПРАЦІ Анотація   PDF
Святослав Миколайович Дехтярьов
 
№ 15 (2017) Теоретичні та практичні аспекти інтелектуальної безпеки держави. Анотація   PDF   PDF (English)
Галина Олексіївна Швець, Вікторія Олександрівна Мальцева
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Анотація   PDF
Титульна сторінка
 
№ 15 (2017) Теоретичні та практичні заходи щодо боротьби з патентним тролінгом. Анотація   PDF   PDF (English)
Оксана Анатоліївна Бородіна, Микита Валерійович Щербак
 
Том 1, № 11 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОТОКІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
О. В. Кучкова, Є. В. Колесніков
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ ТА ФОРМ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ Анотація   PDF
Інна Віталіївна Сіменко
 
№ 14 (2016) Теория поколений в управлении персоналом. Анотація   PDF   PDF (English)
Тетяна Павлівна Близнюк
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕХНОЛОГІЯ – ЯК КРИТЕРІЙ СТУПЕНЮ РОЗВИНЕНОСТІ КРАЇНИ Анотація   PDF
Юлія Іванівна Мацкевич
 
№ 13 (2016) Технология Форсайт как инструмент формирования стратегии инновационного развития. Анотація   PDF   PDF (English)
Зінаїда Василівна Фролова
 
901 - 950 з 1078 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>