Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ХІМІЧНОЇ ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Анжела Миколаївна Вакуліч
 
Том 1, № 11 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ – ОСНОВА ФОРМУВАННЯ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Анотація   PDF
А. М. Ткаченко, С. А. Силенко
 
№ 14 (2016) Інноваційна діяльність як фактор розвитку машинобудівних підприємств. Анотація   PDF   PDF (English)
Оксана Володимирівна Полторацька
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ У КРИЗОВИХ УМОВАХ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Наталія Євгеніївна Вітка
 
№ 16 (2017) Інноваційна політика в інфраструктурному секторі регіону. Анотація   PDF   PDF (English)
Олена Володимирівна Димченко, Вікторія Володимирівна Белявцева
 
№ 15 (2017) Інноваційна продукція як сучасний інструмент соціального маркетингу. Анотація   PDF   PDF (English)
Вікторія Василівна Гончар, Оксана Ігорівна Бібік
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ІННОВАЦІЙНА СКАДОВА В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ Анотація   PDF
Андрій Всеволодович Матковський
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА МОНІТОРИНГУ КРИЗОВИХ ЯВИЩ У СФЕРІ ОСВІТИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Тетяна Сергіївна Яровенко
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ІННОВАЦІЙНА СТІЙКІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Світлана Юріївна Мусієнко
 
№ 18 ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД В СТВОРЕННІ ТА ФІНАНСУВАННІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Leila Mamatova
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ФАКТОР ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Марина Андріївна Ажажа
 
№ 15 (2017) Інноваційний проект розвитку портової логістичної інфраструктури українського експорту. Анотація   PDF   PDF (English)
Тамара Григорівна Логутова, Наталя Аркадіївна Солідор
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Лариса Анатоліївна Сиволап
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ Анотація   PDF
Оксана Миколаївна Трубей
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Анотація   PDF
Тетяна Олександрівна Пожуєва
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ Анотація   PDF
Алла Василівна Череп, Михайло Михайлович Лизуненко
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК: ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
Тетяна Валеріївна Гринько, Микола Миколайович Кошевий
 
№ 15 (2017) Інноваційно-інвестиційна спроможність підприємства як складова ефективної діяльності підприємств. Анотація   PDF   PDF (English)
Ірина Сергіївна Псарьова
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ІНСТИТУТ БАНКРУТСТВА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Вікторія Валеріївна Воротіна
 
№ 13 (2016) Інституційні засади розвитку трансферу технологій у дослідницьких університетах контексті входження України у європейський економічний простір. Анотація   PDF   PDF (English)
Ірина Едуардівна Новікова, Олександр Радійович Бедюх
 
Том 1, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ІНСТИТУЦІЙНА МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ США Анотація   PDF
Денис Ільницький
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФОРМУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Оксана Валеріївна Цурік
 
Том 1, № 11 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Г. М. Сєркова
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
Наталія Миколаївна Пантєлєєва
 
№ 18 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Анотація   PDF
Yulia Kovalenko
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ: ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗМЕЖУВАННЯ В АСПЕКТІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ Анотація   PDF
Олена Андріївна Овєчкіна
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОБ’ЄКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
Олександр Григорович Череп, Анна Петрівна Іванова
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Вікторія Вікторівна Сьомченко
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ – ОСНОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Володимир Дмитрович Пархоменко, Анна Олексіївна Пархоменко
 
№ 13 (2016) Інтенсифікація зовнішньої торгівлі будівельними послугами України. Анотація   PDF   PDF (English)
Руслан Абдулбасирович Алієв, Юлія Валеріївна Орловська
 
Том 1, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОСТИННОСТІ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ, ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Наталія Зайцева
 
№ 18 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ Анотація   PDF
Tetyana Shabelnyk
 
№ 15 (2017) Інформаційні технології в умовах стратегії реформування вищої освіти в Україні. Анотація   PDF   PDF (English)
Вікторія Янівна Козлова
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ В ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ Анотація   PDF
Вікторія Михайлівна Ярмолка
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ КОМПАНІЇ Анотація   PDF
Юлія Олександрівна Левшова
 
№ 13 (2016) Інформаційна підтримка інноваційної діяльності підприємств України. Анотація   PDF   PDF (English)
Ольга Сергіївна Щербіна
 
Том 1, № 11 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ МІЖНАРОДНОЇ ЛОГІСТИКИ Анотація   PDF
В. В. Тронько, Г. В. Дугінець
 
№ 15 (2017) Інформація для авторів Анотація   PDF   PDF (English)
Information for authors
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ІСТОРИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИНИКНЕННЯ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ЇХ СУТНІСТЬ Анотація   PDF
Анна Миколаївна Павлова
 
№ 13 (2016) Автори Анотація   PDF   PDF (English)
Authors Аuthors
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності АВТОРСЬКЕ ЛІВО: ЯК ЗАХИСТИТИ НЕМАЙНОВЕ ПРАВО АВТОРА З БОКУ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА Анотація   PDF
Дар'я Василівна Пилюченко
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР ЗАМОВЛЕННЯ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ Анотація   PDF
Ірина Іванівна Петренко, Григорій Костянтинович Дорожко
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності АДАПТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ У ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Ірина Анатоліївна Маркіна, Ірина Володимирівна Черниш
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності АДАПТИВНИЙ ХАРАКТЕР ПЛАНУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ДІЇ ПРИНЦИПУ ГЕТЕРОГОНІЇ ЦІЛЕЙ СУБ´ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Анотація   PDF
Марія Василівна Лелюк
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності АДАПТИВНО-МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОСТКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Наталія Олександрівна Іксарова
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА В ГРУЗИИ Анотація   PDF
Иосиф Масурашвили
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності АЗИНЦ - ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОЦЕНКИ НАУКИ Анотація   PDF
Арзу Догру кизи Гусейнова
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ Анотація   PDF
Иосиф Масурашвили, Нино Дгебуадзе, Нино Джалиашвили
 
№ 17 Актуальные проблемы Украины в сфере интеллектуальной собственности. Анотація   PDF   PDF (English)
Светлана Ивановна Бессонова, Анна Владимировна Бессонова
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Анотація   PDF
Ірина Ігорівна Ляшко, Олена Миколаївна Єременко
 
51 - 100 з 1078 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>