Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТЕХНОПАРКИ В УКРАЇНІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ Анотація   PDF
Олег Миколайович Тараненко, Сергій Валерійович Корновенко
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТИПИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ОЦІНКИ ОБРАНОГО ТИПУ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ Анотація   PDF
Оксана Олександрівна Єкімова
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТИПОЛОГІЗАЦІЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ Анотація   PDF
Олександр Костянтинович Малютін
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Титульна сторінка Анотація   PDF
Титул збірника
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТИТУЛЬНА СТОРІНКА Анотація   PDF
Титульна сторінка Титульна сторінка
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Титульна сторінка Анотація   PDF
Титульна сторінка Титульна сторінка
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Титульна сторінка Анотація   PDF
Титульна сторінка Титульна сторінка
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Титульна сторінка Анотація   PDF
сторінка Титульна
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Титульна сторінка Анотація   PDF
Титульна сторінка Титульна сторінка
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Титульна сторінка Анотація   PDF
Титульна сторінка
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТИТУЛЬНА СТОРІНКА Анотація   PDF
Титульна сторінка
 
Том 1, № 11 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТИТУЛЬНА СТОРІНКА Анотація   PDF
Титульна Сторінка
 
Том 2, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТИТУЛЬНА СТОРІНКА Анотація   PDF
Титульна Сторінка
 
Том 1, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТИТУЛЬНА СТОРІНКА Анотація   PDF
Титульна Сторінка
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Титульна сторінка Анотація   PDF
с Т
 
№ 13 (2016) Титульна сторінка Анотація   PDF   PDF (English)
Title page
 
№ 14 (2016) Титульна сторінка Анотація   PDF   PDF (English)
Title page
 
№ 15 (2017) Титульна сторінка Анотація   PDF   PDF (English)
title page
 
№ 16 (2017) Титульна сторінка Анотація   PDF   PDF (English)
title page
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Толпежніков Р. О., Ткачова О.Р. Понятійний апарат економічної категорії «конкурентний потенціал підприємства» Анотація   PDF (Русский)
Роман Алексеевич Толпежников, Александра Ростиславовна Ткачева
 
Том 2, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Томарева-Патлахова В.В. Концептуальна модель соціально-економічного розвитку країни та її регіонів в контексті економічних реформ Анотація   PDF (Русский)
В. В. Томарева-Патлахова
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН СНГ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА Анотація   PDF
Микола Васильович Лук’янович
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТРАНСФЕРТ ТЕХНОЛОГІЙ – ЗАПОРУКА ПОДОЛАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ВІДСТАЛОСТІ Анотація   PDF
Марина Миколаївна Яковенко
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЯ ГЛОБАЛЬНОГО ЛАНЦЮГА СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ АВТОМОБІЛЬНИХ ТНК ФРН Анотація   PDF
Анастасія Сергіївна Глущевська
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ І МІЖНАРОДНИХ НАФТОГАЗОВИХ КОМПАНІЙ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Олександр Васильович Підчоса
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТРАНСФОРМАЦІЯ РИНКОВОЇ СТРУКТУРИ СВІТОВОЇ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Олександр Васильович Підчоса
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТРАНСФОРМАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ КОНЦЕПЦІЙ В УМОВАХ РИНКОВОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Олена Іванівна Зайцева, Ольга Іванівна Гарафонова, Наталія Володимирівна Ємець
 
Том 1, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ТРАНСФОРМАЦІЯ ЧИННИКІВ ТА ПРІОРИТЕТІВ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Руслан Алієв
 
№ 13 (2016) Трансформационные процессы в сфере управления государственной собственностью в Украине. Анотація   PDF   PDF (English)
Го Цзяфей
 
№ 17 Удосконалення економічного механізму інноваційної діяльності промислових підприємств. Анотація   PDF   PDF (English)
Олександр Григорович Череп
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Денис Вікторович Василичев
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Євгенія Андріївна Шабельникова
 
№ 16 (2017) Удосконалення методологічних підходів щодо оцінки забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств машинобудування. Анотація   PDF   PDF (English)
Алла Василівна Череп, Ліна Володимирівна Худолєй
 
№ 15 (2017) Удосконалення організації оплати праці на підприємстві шляхом застосування сучасних інформаційних систем у корпоративному управлінні. Анотація   PDF   PDF (English)
Ольга Миколаївна Анісімова
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА МЕТОДИКИ ЇХ АНАЛІЗУ Анотація   PDF
Олена Антонівна Зінченко, Юлія Богданівна Кашубіна, Юлія Олександрівна Некряч
 
№ 14 (2016) Удосконалення підходів до управління економічною безпекою промислового підприємства шляхом підвищення якості рекрутингу та розвитку персоналу. Анотація   PDF   PDF (English)
Олена Антонівна Зінченко, Дмитро Сергійович Зінченко
 
№ 14 (2016) Удосконалення парадигми управління персоналом на засадах рольових моделей поведінки та взаємодії на підприємстві. Анотація   PDF   PDF (English)
Олена Миколаївна Орлова
 
Том 1, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ МОРСЬКОГО ЛОГІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ Анотація   PDF
Юлія Загородня
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація   PDF
Денис Вікторович Василичев
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Володимир Петрович Задорожний, Світлана Володимирівна Онищенко
 
№ 15 (2017) Удосконалення системи оплати праці та стимулювання структурних підрозділів підприємств. Анотація   PDF   PDF (English)
Лілія Михайлівна Філіпішина
 
№ 17 Удосконалення системи професійного розвитку персоналу на виробництві – провідна компонента стратегічного розвитку підприємства. Анотація   PDF   PDF (English)
Світлана Петрівна Ланська
 
№ 16 (2017) Удосконалення системи управління ефективністю підприємства в контексті стратегії енергоефективності. Анотація   PDF   PDF (English)
Олена Антонівна Зінченко, Анатолій Михайлович Турило, Даріуш Олесь Павліщій, Джемалі Нодарович Ріонідзе
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
Оксана Вікторівна Боднарук
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ Анотація   PDF
Михайло Романович Костецький
 
Том 1, № 11 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГУ Анотація   PDF
С. С. Глушаченко
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ КОНВЕЄРОМ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Олександр Борисович Бутнік-Сіверський
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності УПРАВЛІННЯ ДИТЯЧИМИ БРЕНДАМИ Анотація   PDF
Аліна Олександрівна Кривоніс
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМ РИЗИКОМ В МЕТАЛУРГІЙНИЙ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація   PDF
Ірина Олександрівна Камневва
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ НА ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Валентин Миколайович Гончаров, Тетяна Семенівна Бистрова
 
951 - 1000 з 1078 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>