Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 18 УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ Анотація   PDF
Larysa Kapranovа, Larysa Melnikova
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (КСВ) Анотація   PDF
Тетяна Вадимівна Горохова
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Управління розвитком промислових підприємств: підходи та методологія. Анотація   PDF
Ігор Володимирович Філіпішин
 
№ 18 УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ПРИРОДНО-ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
Svitlana Boychenko, Lidiіa Horoshkova, Liubov Zharova, Viktor Кaramushka, Ievgen Khlobystov
 
№ 17 Управлінські інструменти та технології розвитку регіонального інформаційного менеджменту. Анотація   PDF   PDF (English)
Yyuliya Kovalenko
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ Анотація   PDF
Любов Іванівна Донець
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Анотація   PDF (Русский)
Роман Алексеевич Толпежников
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ Анотація
Юрій Владимирович Іванов
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності УРАХУВАННЯ СПЕЦИФІКИ ДОВГОХВИЛЬОВОЇ ДИНАМІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ «ВІКОН МОЖЛИВОСТЕЙ» ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОРИВУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Юлія Миколаївна Лелюк
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Філіпішин І.В. Державно-приватне партнерство як вектор інтенсивного розвитку транспортної інфраструктури Анотація   PDF (Русский)
Игорь Владимирович Филипишин
 
№ 17 Фінансові важелі як механізми управління децентралізованими ресурсами. Анотація   PDF   PDF (English)
Lidiya Goroshkova, Vladimir Volkov, Ivan Karbivnychyi
 
№ 18 ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ СТАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПРИРОДНО-ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
Lidiіa Horoshkova, Ievgen Khlobystov, Victoriya Trofymchuk
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ФОНДОВОМУ РИНКУ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Анотація   PDF
Лідія Олександрівна Омелянович, Ольга В’ячеславівна Гладкова
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЯК БАЗОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПОШУКУ ШЛЯХІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Тетяна Миколаївна Пересада, Олеся Володимирівна Федорук
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Ірина Василівна Лазебна
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ Анотація   PDF
Наталя Олександрівна Євтушенко
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ФІРМОВА ТОРГІВЛЯ В МАРКЕТИНГОВО-ЛОГІСТИЧНОМУ ПІДХОДІ ДО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ Анотація   PDF
Мар’яна Василівна Мальчик, Олена Володимирівна Попко
 
№ 18 ФІСКАЛЬНІ СТИМУЛИ ТА МОТИВИ ЯК СКЛАДОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ Анотація   PDF
Alla Hrechko, Veronika Khudolei
 
№ 17 ФАКТОРИ ВИБОРУ ХМАРНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ERP-СИСТЕМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Elena Nyemkova, Olena Orlova
 
Том 1, № 11 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ФАКТОРИ СВІДОМОЇ СПЛАТИ ПОДАТКІВ: ДОСВІД КРАЇН ЄС Анотація   PDF
О. В. Покатаєва, Г. Ю. Кучерова
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗМІНИ В СТРУКТУРІ КОНКУРЕНТНИХ СИЛ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ Анотація   PDF
Олександр Григорович Череп
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ФАКТОРИ ЯКІ ПРИЗВОДЯТЬ ДО ВИНИКНЕННЯ КРИЗ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
Алла Михайлівна Ткаченко, Дмитро Олександрович Дмитренко
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ФАКТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ: ПАРАМЕТРЫ И ДИНАМИКА Анотація   PDF
Елена Михайловна Азарян, Татьяна Олеговна Загорная
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ КРУПНОГО КАПИТАЛА Анотація   PDF
Володимир Петрович Полуянов
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКИ СТРАН МИРА Анотація   PDF
Илья Васильевич Хаджинов
 
№ 17 ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПАТТЕРНОВ ЯПОНСКИХ СВЕЧЕЙ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ВАЛЮТНЫХ РЫНКОВ Анотація   PDF
Olena Piatykop, Maksim Zhylkin
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ФОРМИ І СПОСОБИ РОЗВИТКУ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ У ПРИМОРСЬКИХ МІСЦЕВОСТЯХ Анотація   PDF
Олена Петрівна Богаченко
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ФОРМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Вікторія Богданівна Нікуліна
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В УКРАИНЕ КАК ФАКТОР ПОСТКРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ Анотація   PDF
Ганна Георгіївна Музиченко, Яна Ігорівна Скіба
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ Анотація   PDF
Анна Владимировна Матвиенко
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПИЯТИИ Анотація   PDF
Ирина Игоревна Павленко
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ ТНК У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇНАХ ЗА НАСЛІДКАМИ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ Анотація   PDF
В’ячеслав Владиславович Македон
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ Анотація   PDF
Андрій Володимирович Карпенко
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Деніч Вікторович Василичев
 
№ 14 (2016) Формування бізнес-моделі стратегічного консалтингу в системі управління інноваційним розвитком. Анотація   PDF   PDF (English)
Олег Володимирович Кленін
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ФОРМУВАННЯ ГРУПИ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Віра Олексіївна Коюда, Тетяна Іванівна Мазко
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУРАХ Анотація   PDF
Світлана Іванівна Віхляєва
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Катерина Василівна Кобзєва
 
№ 17 Формування збутової стратегії за допомогою матриці Shell/Dpm для машинобудівних підприємств Запорізької області. Анотація   PDF   PDF (English)
Наталія Валеріївна Терент'єва
 
№ 15 (2017) Формування кадрової стратегії великого промислового підприємства сходу України в умовах кризи. Анотація   PDF   PDF (English)
Тетяна Михайлівна Шестакова
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Валентин Валентинович Орлов
 
№ 16 (2017) Формування механізму управління фінансовим забезпеченням в контексті розвитку промислових підприємств. Анотація   PDF   PDF (English)
Інна Володимирівна Котькалова-Литвин
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНО- ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ КЛАСТЕРІВ Анотація   PDF
Марина Петрівна Хмара
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ФОРМУВАННЯ ОЦІНОЧНОЇ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ РОБОЧОЇ СИЛИ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Тетяна Вікторівна Гільорме
 
№ 18 ФОРМУВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС Анотація   PDF
Svitlana Kalinina, Svitlana Lanska
 
Том 1, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Богдан Андрушків, Лілія Мельник
 
№ 15 (2017) Формування системи мотивації персоналу на підприємстві. Анотація   PDF   PDF (English)
Михайло Валентинович Узун, Павло Бурак
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ В КРАЇНАХ З РІЗНИМ РІВНЕМ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН Анотація   PDF
Валерій Євгенович Воротін, Руслан Євгенович Демчак
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ Анотація   PDF
Вікторія Василівна Гончар
 
№ 18 ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МОРСЬКОГО ПОРТУ Анотація   PDF
Maksim Maltsev, Anatolii Shapovalov
 
1001 - 1050 з 1078 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>