Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 1, № 11 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Бессонова Г.П. Аналіз екологічного стану водних об'єктів м. Маріуполя. Анотація   PDF (Русский)
Г. П. Бессонова
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Бессонова С. І., Дорожко Г. К. Управління інноваційним розвитком промислових підприємств в умовах енергозбереження Анотація   PDF (Русский)
Светлана Ивановна Бессонова, Григорий Константинович Дорожко
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Биткін С. В., Іванютін І. Р., Коломієць В. А., Мокій А. І. Прогнозування цін металопрокату з використанням поєднання методів кореляційно-регресійного аналізу та експоненціального згладжування часових рядів у середовищі STATISTICA 8. Анотація   PDF (Русский)
Сергей Витальевич Быткин, Игорь Русланович Иванютин, Владимир Анатольевич Коломиец, Анатолий Иванович Мокий
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Блажева В. І. Інновації в аграрному секторі в контексті стратегії "Європа –2020" для інтелігентного, стійкого і прилучає зростання Анотація   PDF (English)
v. Blazheva
 
№ 16 (2017) Бухгалтерский учет как профессиональная деятельность. Анотація   PDF   PDF (English)
Галина Павловна Бессонова, Виктория Яновна Козлова
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛІНГУ Анотація   PDF
Єлизавета Юріївна Ткаченко
 
№ 16 (2017) Відновлення кредитування як ключовий пріоритет діяльності банків України в посткризовий період. Анотація   PDF   PDF (English)
Таїсія Дмитрівна Кравченко
 
Том 2, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ВІДНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ СТАБІЛІЗАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Г. С. Кабаченко
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ВІДОБРАЖЕННЯ НОРМ АВТОРСЬКОГО ПРАВА У ЗАКОНАХ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ Анотація   PDF
Ольга Олександрівна Мацкевич
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ВІРТУАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ ЯК ГОЛОВНА ДЕТЕРМІНАНТА РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ МІЖНАРОДНОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
Анна Богданівна Пельо
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД СКЛАДУ, КАЛЬКУЛЮВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ВИТРАТ В МЕТАЛУРГІЙНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація   PDF
Ірина Леонідівна Чабаненко
 
№ 16 (2017) Важливі напрями оптимізації оподаткування України в умовах згоди з ЄС. Анотація   PDF   PDF (English)
Юлія Василівна Бондарук
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ВАЛЮТНИЙ КУРС ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В МОДЕЛІ МАЛОЇ ВІДКРИТОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Юлія Олександрівна Шкрабалюк
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ольга Олександрівна Саєнко
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ АНТИЦИКЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПАРАДИГМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Юлія Миколаївна Лелюк
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЗНАКІВ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ВІДПОВІДНО ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВУ У ЦІЙ СФЕРІ Анотація   PDF
Ігор Аркадійович Балашов, Олена Іванівна Булахова, Павло Дмитрович Антонець, Тамара Миколаївна Матяшова
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЗОЛОТОВАЛЮТНИМИ РЕЗЕРВАМИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Євгеній Юрійович Власенко
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ВДОСКОНАЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМІВ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ У СФЕРІ ОСВІТИ Анотація   PDF
Ольга Вікторівна Стешина
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ВЗАЄМОЗВЯЗОК ФУНКЦІЙ НАУКОВОЇ ТЕОРІЇ І ЕЛЕМЕНТІВ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація   PDF
Ольга Юріївна Гусєва
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ТА РИЗИКІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Олександр Анатолійович Бокань
 
№ 16 (2017) Взаємозв’язок ролей учасників крос-функціональної команди персоналу підприємства з етапами її життєвого циклу. Анотація   PDF   PDF (English)
Володимир Миколайович Красноступ
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ВИБІР ЕФЕКТИВНОЇ ЦІНОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ЗАЙМАЄТЬСЯ ПЕРЕРОБКОЮ РИБИ ТА МОРЕПРОДУКТІВ Анотація   PDF
Валентин Леонідович Корінєв, Ірина Іванівна Корман
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ВИЗНАЧАЛЬНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Анотація   PDF
Віра Олексіївна Коюда, Ольга Миколаївна Костіна
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ Анотація   PDF
Наталія Сергіївна Полякова
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ НА СТВОРЕННЯ І ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Тетяна Олегівна Меліхова
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ВАРТОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА З ЗАСТОСУВАННЯМ ГРУПИ МЕТОДІВ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК Анотація   PDF
Павло Георгійович Поясник
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ УКРАЇНСЬКИХ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СВІТОВОМУ РИНКУ Анотація   PDF
Людмила Анатоліївна Кислова
 
№ 13 (2016) Визначення та класифікація інститутів спільного інвестування. Анотація   PDF   PDF (English)
Оксана Валеріївна Болдуєва
 
№ 16 (2017) Визначення цільової групи регіонів України для впровадження програм розвитку екологічного житлового будівництва. Анотація   PDF
Євген Сергійович Орловський
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ВИКОРИСТАННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ РІВНЯ СТАЛОСТІ РОЗВИТКУ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ Анотація   PDF
Лідія Анатоліївна Горошкова
 
№ 16 (2017) Використання існуючих методів розрахунку періоду повернення інвестицій для розрахунку окупності витрат служби економічної безпеки підприємства. Анотація   PDF   PDF (English)
Тетяна Олегівна Меліхова
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація   PDF
Євгенія Петрівна Морозова
 
№ 14 (2016) Використання моделей реалізації інвестиційних проектів для розвитку організаційно-економічного механізму в практичній діяльності промислових підприємств. Анотація   PDF   PDF (English)
Д. В. Крилов
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ВИКОРИСТАННЯ СЕРЕДНІХ ЦІН В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ВИГОДИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Ігор Іванович Пузанов
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ПРИ ФОРМУВАННІ І ОЦІНЦІ СТРУКТУРИ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Тетяна Вадимівна Горохова
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ВИНАХІДНИЦТВО ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗА АМЕРИКАНСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ Анотація   PDF
Марія Миколаївна Яшарова
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ВИНАХІДНИЦТВО ЯК НАПРЯМОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація   PDF
Марія Миколаївна Яшарова
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ВИЯВЛЕННЯ ДИСБАЛАНСІВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Сергій В’ячеславович Коверга
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЗЕРБАЙДЖАНА Анотація   PDF
Турал Сохбат Бабаев
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕТАФОР НА СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ Анотація   PDF
Ірина Дорога
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНОВ Анотація   PDF
Жанета Симанавичене, Вільда Гіжене, Ілля Васильович Хаджинов
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЛОГИСТИКИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ Анотація   PDF
Артем Викторович Мусиенко
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ВНЕШНЕТОРГОРГОВЫЕ СВЯЗИ СТРАН-ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИИ, БЕЛАРУСИ И КАЗАХСТАНА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ Анотація   PDF
Николай Васильевич Лукьянович
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙ НА СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Ірина Євгенівна Андрющенко
 
№ 17 Вплив інноваційних інформаційних технологій на діяльність промислових підприємств в умовах Industry 4.0. Анотація   PDF   PDF (English)
Маріанна Володимирівна Макарова
 
№ 13 (2016) Вплив ітераційних процесів економіки на підходи інформатизації національної економіки. Анотація   PDF   PDF (English)
Ігор Костянтинович Носатов
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ВПЛИВ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Василівна Василівна Череп
 
№ 13 (2016) Вплив валютно-курсової політики інфляційного таргетування на конкурентоспроможність банківського сектору економіки України. Анотація   PDF   PDF (English)
Валентин Володимирович Капущак
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ЕКОНОМІКУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ Анотація   PDF
Андрій Валерійович Ковальов
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТОВАРНИХ РИНКІВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА БЕЗПЕКУ КРАЇНИ Анотація   PDF
Людмила Анатоліївна Кислова
 
151 - 200 з 1078 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>