Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ НА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Реґіна Валеріївна Сафарова
 
№ 18 ВПЛИВ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Oksana Bodnaruk, Sergey Ukrainsky
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ НА ПРОЦЕСИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА ЕКОЛОГІЗАЦІЮ ВИРОБНИЦТВА Анотація   PDF
Олена Сергіївна Білик
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ВПЛИВ МЕХАНІЗМІВ ПРИМУСОВОГО ЛІЦЕНЗУВАННЯ НА РИНОК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ Анотація   PDF
Оксана Юріївна Кашинцева
 
№ 16 (2017) Вплив мотивації праці на підвищення конкурентоспроможності підприємства. Анотація   PDF   PDF (English)
Лариса Григорівна Капранова, Максим Андрійович Капранов
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ВПЛИВ МУЛЬТИПЛІКАТИВНО-СИНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Марія Михайлівна Мархайчук
 
№ 17 Вплив світового ринку альтернативного фінансування на розвиток малого та середнього бізнесу. Анотація   PDF   PDF (English)
Сергій Сергійович Апальков
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ВПЛИВ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ФОРМУВАННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ Анотація   PDF
Тетяна Олександрівна Пожуєва
 
№ 15 (2017) Вплив цифрового маркетингу на розвиток освітніх кластерів. Анотація   PDF   PDF (English)
Сергій Іванович Гриценко
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ВПРОВАДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Віктор Олександрович Шишкін, Анастасія Ігорівна Оверченко
 
№ 17 Впровадження системи загального управління якістю (TQM) на фармацевтичних підприємствах. Анотація   PDF   PDF (English)
Світлана Олександрівна Білоус-Сергєєва
 
№ 17 Впровадження системи контролінгу в управління закупівельними групами. Анотація   PDF   PDF (English)
Альона Анатоліївна Куровська, Аліна Олексіївна Рицька
 
№ 15 (2017) Вторинні енергетичні ресурси чорної металургії та їх використання. Анотація   PDF   PDF (English)
Раїса Ананіївна Александрова
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Гейзер Г.К., Гейзер А.А. Інформаційна безпека внутрішньо фірмового обліку Анотація   PDF (Русский)
Галина Костантиновна Гейзер, Анна Альфредовна Гейзер
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ГЕНЕЗА КОНЦЕПЦІЙ ГЛОБАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Дар’я Андріївна Глухова
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КРАЇНИ Анотація   PDF
Ольга Іванівна Гапонюк
 
№ 18 ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА СТАН ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Andriy Melikhov, Tatyana Shishkanova
 
№ 15 (2017) Головні тенденції і показники динаміки функціонування вітчизняних підприємств промисловості. Анотація   PDF   PDF (English)
Юлія Андріївна Заіка
 
Том 1, № 11 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Гончаров М.М. Карандашева Д.С. Ефективність індустрії моди:від 80-х років до наших днів Анотація   PDF (Русский)
М. Н. Гончаров, Д. С. Карандашева
 
№ 15 (2017) Гудвилл: эволюция подходов к пониманию экономической сущности, характеристика его составляющих, особенности формирования. Анотація   PDF   PDF (English)
Марина Сергеевна Кравченко, Ольга Дмитриевна Цыганкова
 
Том 1, № 11 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Гурова В.О. Сетеві ефекти глобального іноваційного взаємодії. Анотація   PDF (Русский)
В. А. Гурова
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ДІАГНОСТИКА МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
Світлана Федорівна Горбань
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ДІАЛОГОВА ВЗАЄМОДІЯ ВЛАДИ З ТРЕТІМ СЕКТОРОМ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Любов Миколаївна Примоленна
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Алла Василівна Череп, Ольга Володимирівна Коротаєва
 
№ 18 ДВОКОНТУРНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
Natalia Priymak
 
№ 15 (2017) Денежный долг как форма взаимоотношений между людьми. Анотація   PDF   PDF (English)
Вячеслав Степанович Волошин
 
№ 16 (2017) Державна політика управління міграційними процесами в контексті стабілізації національної економіки. Анотація   PDF   PDF (English)
Андрій Васильович Лісовий, Зінаїда Василівна Смутчак
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Галина Олексіївна Швець
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ Анотація   PDF
Катерина Олексіївна Хазах
 
Том 2, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В УПРАВЛІННІ НЕРУХОМІСТЮ Анотація   PDF
Л. А. Горошкова, П. В. Волков
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Анастасія Олександрівна Ільїна
 
Том 1, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ БІЗНЕСУ ТА ВЛАДИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Олена Луценко
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Олександр Юрійович Палант
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІСТОТНИХ УМОВ ДОГОВОРІВ ПРО ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Богдан Михайлович Падучак
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІСТОТНИХ УМОВ ДОГОВОРІВ ПРО ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Богдан Михайлович Падучак
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В ЗАЙНЯТОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Анотація   PDF
Світлана Петрівна Калініна
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ДИАГНОСТИКА КОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА УКРАИНЫ Анотація   PDF
Дарья Александровна Лебидь
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ДИНАМІКА ВАРТОСТІ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Інна В’ячеславівна Перелі
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДИНАМІКА ЗАБОРГОВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯМ В ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Анотація   PDF
Максим Євгенович Корнєєв
 
№ 16 (2017) Динамика доходов государственного бюджета в Азербайджане. Анотація   PDF   PDF (English)
Пюстя Орудж кызы Фархади
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПОНЕНТА В МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ Анотація   PDF
Тетяна Олегівна Загорна
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Дмитрієв В. Ю. Професійна компетентність керівників ВНЗ. Удосконалення менеджменту вищої освіти Анотація   PDF (Русский)
Валерий Юрьевич Дмитриев
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ДО ПИТАННЯ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Оксана Віталіївна Троян
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ДО ПИТАННЯ ПРО МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮЮЧОЇ ПОЛІТИКИ ОХОРОНИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ Анотація   PDF
Галина Олексіївна Швець, Василь Петрович Пузій
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ДО ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Сергій Анатолійович Петренко
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДОЛАРИЗАЦІЯ У КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ОПТИМАЛЬНИХ ВАЛЮТНИХ ЗОН Анотація   PDF
Ольга Ігорівна Зикова
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДОЛАРИЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР МОНЕТАРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ Анотація   PDF
Наталія Володимирівна Резнікова, Марія Миколаївна Відякіна
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ДОЛАРИЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР МОНЕТАРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ Анотація   PDF
Наталія Володимирівна Резнікова, Марія Миколаївна Відякіна
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ДОМІНАНТНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ НА ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ Анотація   PDF
Надія Володимирівна Стежко, Альона Олександрівна Білоусова
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Дорога І. І. Вплив організаційної культури на конкурентоспроможність підприємства Анотація   PDF (Русский)
Ирина Ивановна Дорогая
 
201 - 250 з 1078 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>