Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ДОРОЖНІ КАРТИ ЯК МЕТОД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕГРАТИВНОГО РОЗВИТКУ АВІАБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Марина Борисівна Янчук
 
№ 18 ДОСЛІДЖЕННЯ «ЖОРСТКИХ» ТА «МʼЯКИХ» ПІДХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ Анотація   PDF
Svetlana Belous-Sergeeva, Olga Mashtakova
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ Анотація   PDF
Артем Михайлович Гасько
 
№ 16 (2017) Дослідження взаємозв’язку понять «інтелектуальна власність», «нематеріальні активи», «інтелектуальний капітал» в сучасних економічних умовах. Анотація   PDF   PDF (English)
Марта Юріївна Манухіна
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕСУРСНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ НА СВІТОГОСПОДАРСЬКИЙ РОЗВИТОК Анотація   PDF
Ганна В’ячеславівна Бабенко
 
№ 15 (2017) Дослідження динаміки зовнішньої торгівлі товарами Донецької області. Анотація   PDF   PDF (English)
Галина Миколаївна Патошина
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСБАЛАНСІВ У РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ЕНТРОПІЙНОГО ПІДХОДУ Анотація   PDF
Юрій Іванович Паршин
 
№ 17 Дослідження загроз та ризиків економічної безпеки України. Анотація   PDF   PDF (English)
Вікторія Василівна Гончар, Павло Валерійович Бурак
 
№ 16 (2017) Дослідження зарубіжного досвіду розвитку інноваційної інфраструктури. Анотація   PDF   PDF (English)
Ганна Володимирівна Величко
 
№ 14 (2016) Дослідження понятійно-категоріального апарату рекрутингу на промислових підприємствах. Анотація   PDF   PDF (English)
Валерія Вадимівна Ващенко
 
№ 18 ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ВОГНЕТРИВКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ТА ВИЯВЛЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ Анотація   PDF
Irina Psareva, Alexsandr Eremenko
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ФОНДОВОГО РИНКУ Анотація   PDF
Вячеслав Владиславович Македон, Ірина Леонідівна Тульських
 
№ 17 Дослідження складових елементів інноваційної інфраструктури. Анотація   PDF   PDF (English)
Ганна Володимирівна Маслова
 
№ 16 (2017) Дослідження сучасного інноваційно-інвестиційного стану підприємницької діяльності в Україні. Анотація   PDF   PDF (English)
Лариса Григорівна Капранова, Павло Васильович Солошенко
 
№ 16 (2017) Дослідження тенденцій розвитку аутсорсингових фінансових послуг, послуги фінансового аутсорсингу і цифрових технологій в міжнародній практиці, позиції України. Анотація   PDF   PDF (English)
Ольга Юхимівна Лактіонова
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
Ольга Володимирівна Семенова
 
Том 1, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Дресвянніков Д.О. Особливості залучення інвестицій органами місцевого самоврядування в Україні на прикладі міста Маріуполя. Анотація   PDF (Русский)
Дмитрий Дресвянников
 
№ 18 ЕВОЛЮЦІЯ БЕЗПЕКИ СПОЖИВАННЯ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Katerina Antoniuk
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Наталя Євгеніївна Вітка
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА УПРАВЛІННЯ Анотація   PDF
Ірина Василівна Ходикіна
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Олена Олександрівна Плахотнік
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЕКОЛОГІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СИСТЕМІ РІВНОВАЖНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ Анотація   PDF
Марія Валеріївна Бережна
 
№ 15 (2017) Екологічна складова в оцінці конкурентоспроможності регіонів як умова сталого регіонального розвитку. Анотація   PDF   PDF (English)
Анна Олександрівна Чечель
 
№ 16 (2017) Екологічне підприємництво в Україні: сутність поняття, сучасний розвиток і перспективи цього виду діяльності в країні. Анотація   PDF   PDF (English)
Марина Сергіївна Кравченко, Валерій Миколайович Погорелов
 
№ 16 (2017) Еколого-економічні аспекти якості життя населення України. Анотація   PDF   PDF (English)
Раїса Ананіївна Александрова, Марія Володимирівна Дробязко
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПЛАТЕЖІ ЗА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЯХ Анотація   PDF
Анна Олександрівна Чечель, Ганна Олександрівна Єпішенкова
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ Анотація   PDF
Людмила Олексіївна Цибульська
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ Анотація   PDF
Марина Анатоліївна Головчанська
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Анотація   PDF
Лілія Анатоліївна Бехтер
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗМІН У БЮДЖЕТНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Олена Борисівна Снісаренко
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА МИТНОГО ТАРИФУ ТА ЙОГО ФУНКЦІЇ Анотація   PDF
Ольга Володимирівна Дьяченко, Олена Віталіївна Зубко
 
Том 1, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЕКОНОМІЧНА ПРОГРАМА ЩОДО ВИХОДУ УКРАЇНИ З КРИЗИ Анотація   PDF
Микола Белопольський, В`ячеслав Волошин, Олег Кленін
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ Анотація   PDF
Алла Михайлівна Ткаченко, Єлизавета Миколаївна Плаксіна
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ІННОВАЦІЯ» Анотація   PDF
Юлія Василівна Коновал
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕОРІЙ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ Анотація   PDF
Володимир Олександрович Жаворонков
 
№ 16 (2017) Економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності морського порту. Анотація   PDF   PDF (English)
Крістіна Володимирівна Новікова
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЕКОНОМІЧНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ КОГНІТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Ганна Володимирівна Дугінець
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК КАТАЛІЗАТОР РЕКОНСТРУКЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ Анотація   PDF
Світлана Олегівна Мащенко
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВТОРИННИХ СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЦЕМЕНТНОЇ ГАЛУЗІ Анотація   PDF
Андрій Григорович Семенов
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ: МЕТОДИКА БЕНЧМАРКИНГУ Анотація   PDF
Олександр Володимирович Кендюхов, Андрій Анатолійович Кривчиков
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЖЕНЩИНА И БИЗНЕС Анотація   PDF
Ірина Лабунко
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО, ЯК СКЛАДОВА СІТІЛОГІСТИКИ ПРОМИСЛОВОГО МІСТА Анотація   PDF
Ірина Миколаївна Майорова
 
Том 2, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ НА ОСНОВІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ Анотація   PDF
Р. І. Жовновач
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ДОГОВОРІВ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ОБЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ У БУДІВНИЦТВІ Анотація   PDF
Олена Володимирівна Писєва
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Загальнотеоретичні й прикладні проблеми формування стратегії розвитку промислового виробництва України в умовах економічної кризи Анотація   PDF
Ольга Юриївна Кудріна
 
№ 17 ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОО КАПІТАЛУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ Анотація   PDF
Maryna Kravchenko
 
№ 14 (2016) Зарубіжний досвід державного стимулювання щодо створення нових робочих місць. Анотація   PDF   PDF (English)
Світлана Олегівна Міщенко
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Анотація   PDF
Ярослава Олександрівна Заріцька
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ Анотація   PDF
Тетяна Володимирівна Проценко
 
№ 16 (2017) Зарубіжний досвід та особливості корпоративної культури на підприємствах України. Анотація   PDF   PDF (English)
Євгенія Василівна Маказан
 
251 - 300 з 1078 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>