Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЗАСТОСУВАННЯ АУТСОРСИНГУ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація   PDF
Ксенія Олександрівна Горова
 
№ 17 ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛІНГУ ЯК МЕТАСИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація   PDF
Iryna Perevozova
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЗАСТОСУВАННЯ СЦЕНАРНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Ірина Михайлівна Ягнюк
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЯК МЕХАНІЗМ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Анотація   PDF
Олена Анатоліївна Куровська, Олена Сергіївна Овсєєнко
 
Том 1, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЗБИТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ – ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ (Постконфліктні причини гальмування розвитку підприємств машинобудівної галузі) Анотація   PDF
Людмила Малюта
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЗДІЙСНЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА ЛІТЕРАТУРНІ ТВОРИ МАЛОЛІТНІМИ ТА НЕПОВНОЛІТНІМИ ОСОБАМИ Анотація   PDF
Ірина Іванівна Петренко
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Зміст Анотація   PDF
Зміст збірника
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЗМІСТ Анотація   PDF
ЗМІСТ ЗМІСТ
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЗМІСТ Анотація   PDF
ЗМІСТ ЗМІСТ
 
№ 13 (2016) Зміст Анотація   PDF   PDF (English)
Content Content
 
№ 14 (2016) Зміст Анотація   PDF   PDF (English)
Content Content
 
№ 15 (2017) Зміст Анотація   PDF   PDF (English)
Content Content
 
№ 16 (2017) Зміст Анотація   PDF   PDF (English)
Content Content
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЗМІСТ ЗБІРНИКА Анотація
ЗМІСТ ЗБІРНИКА
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЗМІСТ ЗБІРНИКА Анотація   PDF
Зміст збірника
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЗМІСТ ЗБІРНИКА Анотація   PDF
Зміст сбірника
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЗМІСТ ЗБІРНИКА Анотація   PDF
збірника Зміст
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЗМІСТ ЗБІРНИКА Анотація
ЗМІСТ Зміст
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЗМІСТ ЗБІРНИКА Анотація   PDF
Зміст збірника
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Зміст збірника Анотація   PDF
збірника Зміст
 
Том 1, № 11 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЗМІСТ ЗБІРНИКА Анотація   PDF
збірника Зміст
 
Том 2, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЗМІСТ ЗБІРНИКА Анотація   PDF
Збірника Зміст
 
Том 1, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЗМІСТ ЗБІРНИКА Анотація   PDF
Збірника Зміст
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЗМІСТ УМОВИ МАРШАЛЛА – ЛЕРНЕРА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЇЇ ЕМПІРИЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ Анотація   PDF
Юлія Олександрівна Шкрабалюк
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЗНАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ РЕСУРС ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ Анотація   PDF
Віра Олексіївна Коюда, Ольга Миколаївна Костіна
 
№ 15 (2017) Значення інноваційного підходу при управлінні ланцюгами поставок в сучасних умовах. Анотація   PDF   PDF (English)
Юлія Сергіївна Ремига
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА В РЕЗУЛЬТАТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РЕМОНТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація   PDF
Алла Василівна Череп, Анна Євгенівна Лепьохіна
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЗОЛОТОВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ Анотація   PDF
Ірина Леонідівна Чабаненко, Вероніка Євгеніївна Фіногєєва
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА – ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ Анотація   PDF
Інна Іванівна Безверха
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ИЗ ИСТОРИИ БУМАЖНЫХ ДЕНЕГ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ Анотація   PDF (Русский)
Вячеслав Степанович Волошин, Вячеславовна Анна Бабенко
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ИМЕЕТ ЛИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО КРИЗИС КАПИТАЛИЗМА И СВОБОДНОГО РЫНКА? Анотація   PDF
Анжей Кровяк
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Анотація   PDF
Евгения Александровна Медведкина
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СТРАНЫ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА Анотація   PDF (Русский)   PDF
Вікторія Олександрівна Кравченко, Яна Ігорівна Скіба
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ИННОВАЦИИ ИНТЕНСИВНОГО ТИПА Анотація   PDF
Костянтин Вікторович Павлов
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ Анотація   PDF
Валерия Валериевна Подунай, Дарья Александровна Гайдей
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ Анотація   PDF
Тарас Сергеевич Медведкин, Анна Юрьевна Бахчисарай
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ – ОСНОВНОЙ ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УКРАИНЫ Анотація   PDF
Геннадий Владимирович Семенихин, Полина Михайловна Власенко
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ИННОВАЦИОННЫЙ АУТСОРСИНГ И ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ Анотація   PDF
Ольга Николаевна Анисимова
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ В СКАНДИНАВСКИХ СТРАНАХ Анотація   PDF
Андрей Геннадиевич Ерхов
 
№ 14 (2016) Информационная модель экономического поведения предприятия при обеспечении конкурентоспособности продукции. Анотація   PDF   PDF (English)
Олена Анатоліївна Паршина
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ Анотація   PDF
Олена Миколаївна Стреліна, Олена Степанівна Бєзгіна
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРОЛЛИНГА ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ФИНАНСОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В РАМКАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ Анотація   PDF (Русский)
Ольга Николаевна Анисимова
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИРОВОГО ОПЫТА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ УКРАИНСКИХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Анотація   PDF
Максим Олександрович Корума
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ЛИТВЫ И ТУРИЗМА Анотація   PDF (Русский)
Жанета Симанавичене, Артурас Симанавичюс, Рита Вмлке
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ Анотація   PDF
Виктория Яновна Козлова, Ольга Владимировна Денисова
 
№ 16 (2017) История возникновения понятия промышленной собственности. Анотація   PDF   PDF (English)
Світлана Олександрівна Білоус-Сергєєва, Людмила Сергіївна Сорокіна
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ИСТОЧНИКИ И ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ Анотація   PDF (Русский)
Алиса Геннадиевна Демьянченко
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА» И ЕЕ КЛАССИФИКАЦИИ Анотація   PDF (Русский)
Елена Ивановна Булахова
 
№ 14 (2016) К вопросу о свойствах денежных аналогов. Анотація   PDF   PDF (English)
В'ячеслав Степанович Волошин
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОХРАНЫ ПРАВ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Анотація   PDF (Русский)
Григорий Константинович Дорожко, Игорь Аркадьевич Балашов, Ольга Олеговна Бондаренко
 
301 - 350 з 1078 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>