Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Анотація   PDF
Юлія Іванівна Мацкевич
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності КОРЕЛЯЦІЯ ІНДЕКСУ УБ ІЗ ІНДЕКСАМИ АМЕРИКАНСЬКИХ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ФОНДОВИХ БІРЖ Анотація   PDF
Валентина Петрівна Лісовська, Дмитро Володимирович Безпалько
 
№ 17 Корпоративне та стратегічне управління як фактор забезпечення сталого розвитку підприємства. Анотація   PDF   PDF (English)
Лейла Шаміліївна Маматова, Ганна Миколаївна Андрусенко
 
Том 1, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Корупція та конкурентоспроможність національних економік за умов глобалізації Анотація   PDF
Олександр Володимирович Длугопольський, Юрій Петрович Івашук
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Кравченко Р.С. Мінімізація латентних ризиків інфраструктурних проектів державно-приватного партнерства Анотація   PDF (Русский)
Роман Сергеевич Кравченко
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності КРИЗА: СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ Анотація   PDF
Алла Михайлівна Ткаченко, Юлія Вікторівна Калюжна
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності КРИТЕРІЇ ОПТИМАЛЬНОСТІ ТА СИСТЕМА ОБМЕЖЕНЬ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР Анотація   PDF
Ольга Василівна Остапчук
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності КРИТЕРІЇ ОПТИМАЛЬНОСТІ ТА СИСТЕМА ОБМЕЖЕНЬ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР Анотація   PDF
Ольга Василівна Остапчук
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ Анотація   PDF
Александровна Юлия Набатова
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності КРИТИЧНИЙ ОГЛЯД МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Анотація   PDF
Олександр Григорович Череп
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Лепьохіна О. В. Інвестиційні процеси як спосіб модернізації промисловості Херсонської області Анотація   PDF (Русский)
Елена Ваславеевна Лепьохіна
 
№ 15 (2017) Логістична інфраструктура як складова частина об’єднання промислових підприємств. Анотація   PDF   PDF (English)
Тамара Григорівна Логутова, Микола Михайлович Полторацький
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО СПОЖИВЧОГО РИНКУ Анотація   PDF
Олексій Іванович Мигаленко
 
Том 1, № 11 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Логутова Т.Г., Дьякова М.С., Марченко Н.В. Проблеми інтелектуальних інновацій у машинобудівній галузі Анотація   PDF (English)
T. Logutova, M. Dyakova, N. Marchenko
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ЛОЯЛЬНОСТЬ И УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ БАНКОВСКИХ КЛИЕНТОВ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА Анотація   PDF
Диана Ворновицки
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Ляшок Я. О. Підхід до управління розвитком системи забезпечення життєдіяльності населення України в умовах дисбалансів Анотація   PDF (Русский)
Ярослав Александрович Ляшок
 
№ 14 (2016) Міжнародна конкуренція за людський потенціал: міграційний контекст. Анотація   PDF   PDF (English)
Світлана Петрівна Калініна, Людмила Петрівна Давидюк
 
№ 17 Міжрегіональний взаємозв’язок як фактор зростання економіки. Анотація   PDF   PDF (English)
Оксана Вікторівна Якушева
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МІСЦЕ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ У ВИРІШЕННІ ЕКОЛОГІЧНИХ І ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ РЕГІОНІВ Анотація   PDF
Тетяна Олександрівна Чайка, Олександр Олександрович Сєров, Ярослав Володимирович Галінський
 
№ 15 (2017) Місце маркетингового потенціалу в системі фінансово-інвестиційного потенціалу підприємств. Анотація   PDF   PDF (English)
Лейла Шаміліївна Маматова
 
Том 1, № 11 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МІСЦЕ РЕКЛАМИ У ЗБІЛЬШЕННІ ПРИБУТКУ НА ПРИКЛАДІ БУДІВЕЛЬНИХ КОМПАНІЙ Анотація   PDF
Є. В. Колесников, К. О. Хелемендик
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МІСЦЕ СОЦІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Лілія Валеріївна Шикова
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Мака Салхінашвілі, Гіулі Гігуашвілі - Ліцензування підприємницької діяльності та адміністративна відповідальність за деякі порушення ліцензійних умов Анотація   PDF (English)
M. Salkhinashvili, G. Giguashvili
 
Том 2, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Малаховський Ю.В. Теоретичні підходи до вимірювання результатів державно-приватного партнерства Анотація
Y. Malakhovskyi
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МАРКЕТИНГ ЯК СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ АПК Анотація   PDF
Василівна Алла Череп, Тетяна Олександрівна Веремейчик
 
№ 18 МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В ПОСТКРИЗОВИХ УМОВАХ Анотація   PDF
Tetiana Gorokhova, Yuriy Fomenko
 
Том 2, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ Анотація   PDF
В. В. Гончар
 
№ 17 Маркетинговий підхід до формування іміджу регіону: сучасні інструменти та актуальні завдання. Анотація   PDF   PDF (English)
Світлана Василівна Коляденко
 
Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МАРКЕТИНГОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ Анотація   PDF
Оксана Іванівна Дідченко
 
Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІЇ РЕКЛАМНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Валентина Петрівна Лісовська, Анастасія Володимирівна Мошенська
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МАТРИЧНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЙ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Наталія Валентинівна Костенко
 
№ 15 (2017) Международная оценка налоговой системы Украины, пути совершенствования. Анотація   PDF   PDF (English)
Людмила Сергеевна Омельченко, Ольга Ефимовна Лактионова
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА Анотація   PDF
Руслан Евгеньевич Эннан
 
Том 2, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ ВРЕМЕНЕМ В УКРАИНЕ Анотація   PDF
Елена Анатольевна Воробьёва
 
Том 1, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Мезенцева І.Л. Аналіз інвестиційної діяльності у машинобудівній галузі України Анотація   PDF (Русский)
Ирина Леонидовна Мезенцева
 
№ 18 МЕНЕДЖМЕНТ КОМУНІКАЦІЙ В ЛОГІСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ Анотація   PDF
Valeriya Kolosok, Yuliana Lazarevska
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕНТАЛИТЕТ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Анотація   PDF (Русский)
Гейдар Сардар Оглы Гасанов
 
№ 15 (2017) Мережеві об’єднання як спосіб активізації підприємницької діяльності в Україні. Анотація   PDF   PDF (English)
Олена Вікторівна Хаджинова
 
Том 3, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В ФОРМИРОВАНИИ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА Анотація   PDF
Ольга Миколаївна Анісімова, Світлана Олександрівна Білоус-Сергєєва
 
Том 2, № 1 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕТОД КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ І ФАКТОРІВ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ Анотація   PDF
Світлана Василівна Смерічевська, Тетяна Володимирівна Ібрагімхалілова
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕТОД ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ Анотація   PDF (Русский)
Владимир Николаевич Андриенко
 
№ 18 МЕТОДИ АНАЛІЗУ ВПЛИВУ НЕЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ Анотація   PDF
Aleksey Mints, Elena Dmytriienko
 
Том 1, № 2 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕТОДИ ВРЕГУЛЮВАННЯ БОРГОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ В СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ Анотація   PDF
Дмитро Іванович Тюпа
 
Том 3, № 12 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕТОДИ НЕМАТЕРІАЛЬНОГО МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД Анотація   PDF   PDF (English)
Вікторія Василівна Гончар, Наталя Олександрівна Обухова
 
Том 1, № 11 (2015): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація   PDF
М. В. Верескун
 
№ 14 (2016) Методи та критерії оцінки ефективності управління споживчим капіталом. Анотація   PDF   PDF (English)
Олександр Володимирович Кендюхов, Вікторія Петрівна Залізнюк
 
№ 15 (2017) Методика комплексной оценки деятельности предприятия. Анотація   PDF   PDF (English)
Татьяна Николаевна Черната
 
Том 1, № 1 (2013): ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ Анотація   PDF
Сніжана Миколаївна Снігова
 
№ 16 (2017) Методический подход к моделированию финансовой модели экономической безопасности строительных предприятий. Анотація   PDF   PDF (English)
Екатерина Сергеевна Дяченко
 
Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ Анотація   PDF (Русский)
Татьяна Владимировна Белопольская
 
401 - 450 з 1078 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>